Thông báo buổi nói chuyện của Đại sứ New Zealand

18/04/2014

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thư đề nghị của Đại sứ quán New Zealand về việc phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về hội nhập kinh tế và kỹ năng đàm phán thương mại do ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trực tiếp trình bày. Đây là hoạt động hữu ích tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên ĐHĐN có dịp nâng cao hiểu biết về vấn đề hội nhập kinh tế trong khu vực. Ngoài ra, trong buổi nói chuyện, ngài Đại sứ Haike Manning sẽ giới thiệu về đất nước và nền giáo dục New Zealand và lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand từ trước đến nay. Để buổi nói chuyện của ngài Đại sứ được thành công cũng như tạo điều kiện nâng cao hiểu biết cho sinh viên và giảng viên ĐHĐN, ĐHĐN kính đề nghị các trường phối hợp tổ chức, cụ thể như sau:

 

1. Thông báo rộng rãi đến cán bộ, giảng viên, sinh viên được biết và tham dự buổi nói chuyện.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h30 – 16h00 ngày 22/4/2014 (thứ Ba);

- Địa điểm: Hội trường Viện Anh Ngữ - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

 

Trân trọng./.

 

Lý lịch ngài Haike Manning

Curriculum Vitae H.E. Mr. Haike Manning

 

Tin từ Ban Hợp tác Quốc tế, ĐHĐN

http://www.udn.vn/