Tập huấn nghiệp vụ quản lý văn bản và công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản

14/05/2014

Sáng ngày 14/5/2014, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý văn bản và công tác kiểm tra, rà soát, xây dựng văn bản của trường đại học. Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu là cán bộ quản lý và chuyên viên các VP, Ban, Viện, Trung tâm thuộc ĐHĐN; các Phòng, Tổ thuộc Trường, đơn vị thành viên.

 

Gần 150 đại biểu là cán bộ quản lý và chuyên viên các VP, Ban, Viện, Trung tâm thuộc ĐHĐN; các Phòng, Tổ thuộc Trường, đơn vị thành viên tham gia hội nghị tập huấn.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, viên chức ĐHĐN nâng cao các kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật; nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và đặc biệt là giúp các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, góp phần năng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường đại học.

 

PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Tại Hội nghị tập huấn, TS. Lê Đình Sơn – Phó Trưởng Ban Thanh tra, Pháp chế & Thi đua đã báo cáo chuyên đề “Một số vấn đề về nghiệp vụ quản lý văn bản của trường đại học” với các nội dung chính như: lập hồ sơ trong quản lý hành chính; kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản; mô hình tích hợp. Nội dung báo cáo đã tích hợp các nội dung cơ bản của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP để phổ biến đến các đại biểu tham dự hội nghị.

 

TS. Lê Đình Sơn – Phó Trưởng Ban Thanh tra, Pháp chế & Thi đua phổ biến các nội dung cơ bản về nghiệp vụ quản lý văn bản của trường đại học.

 

Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nhằm phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội để kịp thời đình chỉ thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. Công bố tập hệ thống hóa văn bản đúng thời gian, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, tăng cường tính công khai minh bạch của hệ thống pháp luật.

 

Sau báo cáo, các đại biểu tham dự và báo cáo viên trao đổi, thảo luận về những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, xử lý trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của trường đại học.

 

   

Tin, ảnh: Văn phòng Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/