Liên tịch Ban Giám đốc ĐHĐN – Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài trong dịp Hè năm 2014 cho CBVC. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

            - Những CBVC công tác trong ngành giáo dục - đào tạo trước ngày 01.01.2009.

            - Những CBVC chưa đi nước ngoài lần nào tính từ ngày 01.01.2009 đến nay (trừ trường hợp đi tự túc).

            - Những CBVC có thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành giáo dục - đào tạo và ĐHĐN.

            - Ưu tiên cho CBVC sắp đến tuổi nghỉ hưu.

2. Số lượng, chỉ tiêu  phân bổ

            Tổng số CBVC tham quan gồm 46 người, trong đó có 01 đồng chí phụ trách đoàn do Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN cử.

            Dựa trên số lượng CBVC và số lượng CBVC đến tuổi nghỉ hưu giai đoạn 2014 - 2016 của các đơn vị, chỉ tiêu phân bổ như sau:
 

 

TT

 

ĐƠN VỊ

   TỔNG SỐ CBVC

(Tính đến ngày 13/5/2014)

CBVC

 nghỉ hưu

(2014 – 2016)

CHỈ TIÊU

 

01

Trường Đại học Bách khoa

604

25

11

02

Trường Đại học Kinh tế

336

08

06

03

Trường Đại học Sư phạm

381

22

08

04

Trường Đại học Ngoại ngữ

311

19

06

05

Trường Cao đẳng Công nghệ

217

12

05

06

Cơ quan ĐHĐN

292

          13

      05

07

Trường Cao đẳng CNTT

  74

0

02

08

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 75

0

02

            Tổng cộng:

2.290

99

45

3. Thời gian tham quan: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2014 đến ngày 10/8/2014.

4. Kinh phí tham quan: Do Đại học Đà Nẵng hỗ trợ là: 10.000.000 đồng/người (Mười triệu đồng).

5. Địa điểm tham quan:                Singapore – Malaysia.

            Công đoàn cơ sở lập danh sách CBVC được cử đi tham quan theo mẫu dưới đây và hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng. Danh sách cử cán bộ đi tham quan của đơn vị có xác nhận của chính quyền và Công đoàn cơ sở.

            Đối với người thân của CBVC tham gia cùng với đoàn phải đăng ký danh sách theo đơn vị.
 

TT

           Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức danh

Đã có

Hộ chiếu

Ghi chú

 

  (Đúng với CMND)

 

 

 

 


Đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền bình xét và giới thiệu CBVC đi tham quan đúng tiêu chuẩn và số lượng được phân bổ gửi danh sách về Đại học Đà Nẵng (qua Văn phòng Công đoàn ĐHĐN) trước ngày 20/6/2014.

Xem nội dung đầy đủ của Công văn tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài Hè – 2014 tại đây

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH