“Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN trên quan điểm thực tiễn và hiện đại” - vấn đề lớn cần được thể hiện trong Văn kiện Chính trị Đại hội XII của Đảng ta

30/05/2014

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới” tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

 

“Phát triển kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên quan điểm thực tiễn và hiện đại” là vấn đề lớn sẽ được thể hiện rõ trong các Văn kiện Chính trị Đại hội XII của Đảng ta” - TS. Đinh Quang Ty, Vụ trưởng, Thư ký Hội đồng Lý luận TƯ, Thư ký khoa học đề tài KX.04.26/11-15, đã nhấn mạnh như trên trong báo cáo của mình tại Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới”.

 

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới”

TS. Lê Minh Nghĩa, Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo "Một số vấn đề phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN qua 30 năm đổi mới". - Ảnh: T.Ngọc

 

Không thể tư duy đơn giản về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) – Không thể giáo điều về Kinh tế Nhà nước

 

“Hội thảo lần này sẽ ghi nhận ý kiến của giới khoa học ở 3 miền trên cả nước, góp phần phục vụ công tác tổng kết 30 năm đổi mới và quan trọng hơn nữa, góp phần chuẩn bị cho Báo cáo Chính trị của Đảng ta tại Đại hội XII.

 

Tôi cho rằng, những tư duy đã cũ về CNXH, quan niệm giản đơn rằng, xây dựng CNXH để rồi đạt đến những mô hình đạo đức kinh điển; nặng về mơ ước mà lại thiếu thực tiễn thì không nên dây dưa tồn tại trong các văn kiện nội dung trình Đại hội.

 

TS. Đinh Quang Ty - ảnh:T.Ngọc

 

Phát triển kinh tế thị trường và định hướng XHCN trên quan điểm thực tiễn và hiện đại phải giải quyết một vấn đề nóng. Đó là vai trò của kinh tế Nhà nước, của Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước.

 

Chúng ta đã và đang đổi mới căn bản, cơ cấu lại Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước. Vậy một vấn đề lý luận được đặt ra: Chúng ta nói Kinh tế Nhà nước, các Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ vai trò quan trọng, có vị trí then chốt trong nền kinh tế. Mệnh đề này là quan điểm khoa học hay ý muốn chính trị chủ quan?” - TS. Đinh Quang Ty phân tích.

 

Ông kể thêm: Tôi sang Đức, đất nước thành công với mô hình Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước nhưng khi hỏi phía bạn, họ cũng nói rất thật:

 

Tập đoàn kinh tế Nhà nước của chúng tôi chỉ áp dụng đối với những nơi (ngành/lĩnh vực) nhạy cảm, không thể giao cho một thành phần kinh tế khác đầu tư hay nắm giữ. Còn thực tế, đóng góp cho GDP của nước Đức; các Tập đoàn kinh tế Nhà nước chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

 

Chia sẻ với chủ điểm thảo luận vai trò của Kinh tế Nhà nước, của Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TƯ phân tích thêm:

 

“Vai trò quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN chưa được xác định thật rõ ràng; phương pháp quản lý còn nặng về can thiệp hành chính, thiếu căn cứ thị trường, thiếu dự báo tin cậy, thiếu chủ động và chưa có chiến lược để đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Nhà nước là nhà đầu tư chính thống qua đầu tư công và dựa vào doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty nhà nước, nhưng kinh tế Nhà nước nói chung và tập đoàn kinh tế nhà nước nói riêng ở ta, nhìn trên tổng thể, hoạt động kém hiệu quả và về cơ bản vẫn còn nhiều yếu tố phi thị trường”.

 

 

Ưu tiên dành ưu đãi cho bà con ngư dân xa khơi đánh bắt thủy hải sản; bảo vệ chủ quyền!

 

Đảng và Nhà nước, Chính phủ ta đã và đang tích cực thay đổi cách nhìn nhận và sự quan tâm đến thành phần kinh tế tư nhân.

 

Trong những ngày Trung quốc đưa giàn khoan vào hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT soạn thảo "những chính sách ưu đãi chưa từng có" dành cho bà con ngư dân.

 

Việc soạn thảo và lấy ý kiến Bộ, Ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiến hành trong vòng 40 ngày, để sớm trình Chính phủ phê chuẩn chính thức, ban hành, áp dụng ngay.

 

Vai trò kinh tế tư nhân trong hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế; mà còn khẳng định chủ quyền quốc gia trên vùng biển đã được phân định theo các chứng cứ pháp lý minh bạch, có giá trị quốc tế và theo Luật pháp quốc tế về Biển.

 

Trong khi đó, tiếp tục nếu bật quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, TS. Đinh Quang Ty kiến nghị thẳng thắn:

 

Vấn đề mấu chốt là tạo ra các mô hình kinh tế phù hợp để giải phóng sức sản xuất. Mà muốn giải phóng sức sản xuất thì phải có cơ chế để tự do hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Trong đó, phải công bằng với thành phần kinh tế tư nhân; và yêu cầu đổi mới căn bản, cơ cấu lại Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước vẫn phải tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên phải hết sức chú ý đến chất lượng và hiệu quả.

 

Chúng ta đang tổng kết 30 năm đổi mới; chặng đường 30 năm có rất nhiều thành tựu đáng tự hào. Cộng đồng quốc tế cũng công nhận. Nhưng không thể chối cãi rằng, chúng ta vẫn mới là nước đang phát triển, đang được xếp vào nhóm trung bình thấp của các quốc gia đang phát triển. Cũng với chừng ấy năm, Hàn quốc, Singapo, một nước cũng bị chiến tranh tàn phá, một nước có diện tích chỉ bằng một hòn đảo của Việt Nam… Vậy mà bước phát triển của họ thật đáng nể. Bài học gì? kinh nghiệm nào? là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam mình. Tôi cho rằng, nếu vẫn cứ tư duy đơn giản về CNXH không thể giải quyết được yêu cầu phát triển mới của đất nước.

 

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới” (diễn ra ngày 28/5/2014, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) là một trong những hoạt động của khuôn khổ Đề tài khoa học trọng điểm cấp Nhà nước KX.04/11-15. Hội thảo đặc biệt có ý nghĩa này do Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.04.10/11-15 và KX.04.26/11-15 phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức. 

 

Hội thảo làm việc với 2 phiên nghe/phản biện các tham luận khoa học và tiến hành thảo luận chung.
 

Hơn 50 đại biểu (ĐB) là các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, đại biểu đến từ các Bộ, Ban, Ngành TƯ; các Viện, trường Đại học, lãnh đạo các địa phương khu vực miền Trung đã tham dự. Các ĐB đã cùng tập trung làm rõ hơn các vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016).

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TƯ

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TƯ khẳng định rõ:

 

Hội thảo nhằm tiếp thu trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, của các ĐB là cán bộ lãnh đạo, quản lý của TƯ và địa phương tại khu vực miền Trung để làm rõ hơn một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu đối với về mô hình kinh tế tổng quát nói chung (kinh tế thị trường định hướng XHCN) và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) và hội nhập quốc tế, nói riêng; đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, có hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 

Trên cơ sở đó, cùng với các nguồn cứ liệu nghiên cứu khác, thu thập từ khảo sát, tổng kết thực tiễn, từ kinh nghiệm quốc tế… xây dựng các luận cứ khoa học, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và đóng góp thêm những nội dung quan trọng cho giai đoạn soạn thảo, chuẩn bị nội dung cho các văn kiện Đại hội XII của Đảng.


Còn nhiều lúng túng về mô hình kinh tế tăng trưởng

 

Bàn về mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 30 năm qua, GS.TS Trương Bá Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đồng chủ trì Hội thảo - đưa ra nhận xét:

 

“Dù đã có nhiều chuyển biến và thay đổi nhưng vẫn còn những hạn chế như việc đổi mới mô hình kinh tế tăng trưởng còn bị ảnh hưởng bởi tư duy kinh tế theo kiểu kế hoạch bao cấp. Nền kinh tế đã có nhiều thay đổi, môi trường bên ngoài cũng thay đổi nhưng việc đưa ra quyết định đổi mới lại có lúc chậm; chưa làm rõ nội dung của mô hình tăng trưởng kinh tế mới. Chúng ta vẫn chưa làm rõ được mối quan hệ giữa mô hình thị trường mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN rồi sẽ tương tác với nhau như thế nào? và đâu sẽ là cốt lõi của mô hình tăng trưởng kinh tế mới?”.

 

GS.TS Trương Bá Thanh. - Ảnh: T.Ngọc


Tham gia Hội thảo với tham luận khoa học “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 - 2013: THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI” GS.TS Trương Bá Thanh, (và đồng tác giả là PGS.TS Bùi Quang Bình) đã nỗ lực giải quyết vấn đề lớn: Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ tới sẽ như thế nào?. Làm gì để thực hiện thành công mô hình này?.

 

Chia sẻ cùng hội thảo về “Mô hình kinh tế Việt Nam từ 1986 đến 2012”, GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Bùi Quang Bình (Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng) đã cùng nhìn nhận những đặc trưng vừa thể hiện những điểm thành công, nhưng cũng có mặt hạn chế đi kèm của mô hình kinh thị trường thời kỳ này.

 

Đó là một cơ chế hỗn hợp giữa thị trường và Nhà nước trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực trong một thời kỳ nhất định để có được năng lực sản xuất có thể và phân bổ kết quả tạo ra cho các nhu cầu của xã hội và được thể hiện qua các đặc trưng sau:

 

Sản lượng tuy cao nhưng vẫn thấp hơn mức tiềm năng của nền kinh tế. Năng lực sản xuất ngày càng mở rộng thúc đẩy tăng trưởng sản lượng nhờ cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng vốn to lớn trong và ngoài nước, nguồn lao động đông và trẻ, tiềm năng tài nguyên to lớn, thể chế và tiềm lực khoa học công nghệ ngày càng cao. Tuy nhiên, năng lực sản xuất này kém chiều sâu hiệu quả vì cơ chế vận hành này đã quá thiên về vốn, do đó nó không thúc đẩy tăng cường tiềm lực các nhân tố chiều sâu.

 

Khoa học công nghệ chưa được phát huy trở thành nền tảng cho tăng trưởng và điều này đang trở thành trở lực cho tăng trưởng tương lai: đã không phát huy đúng vị trí trung tâm trong mô hình của nguồn lực con người, không phát triển nguồn lực con người; đã dựa vào quá nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên đang để lại nhiều vấn đề và là thách thức lớn cho tương lai; đã chậm thay đổi thể chế không theo kịp và hạn chế tăng trưởng kinh tế.

 

Tiêu dùng hiện tại và tương lai của xã hội dựa trên cơ chế có tính thị trường mở nhiều hơn nhưng tổng cầu vẫn thấp do tiêu dùng trong nước tăng chậm nên sức mua thấp. Chi tiêu của Chính phủ tuy đã có tác động vĩ mô tới tăng trưởng nhưng thâm hụt nặng và kém hiệu quả trong đầu tư. Hàng hóa đầu tư trong nước tuy được cải thiện đang kể nhưng trình độ công nghệ vẫn thấp và cán cân thương mại thuy được cải thiện nhưng thâm hụt là chủ yếu. Trong tổng cầu chứa đựng nhiều nguyên nhân gây bất ổn tiềm tàng.

 

Cơ chế tác động không cân xứng giữa năng lực sản xuất cao nhờ tổng cung cao với tổng cầu thấp đã hạn chế cả hai mặt và sản lượng chung.

 

GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Bùi Quang Bình (Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng) cho rằng:

 

Ban Chủ tọa điều hành (từ bên phải ảnh sang): Phó GS.TS Nguyễn Mạnh Toàn (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Nguyễn Viết Thông. - Ảnh: T.Ngọc.


Riêng với nước ta, Đảng ta khẳng định phải phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam nhưng theo định hướng XHCN; đó là sự vận dụng/áp dụng mô hình kinh tế thị trường mang những đặc trưng khác biệt chưa có tiền lệ trong thực tiễn. Đây là tư duy mới nhưng cũng đã xuất hiện nhiều vấn đề mặc dù chúng ta đã và đang từng bước hình thành nền tảng lý luận về mô hình này.

 

Chính vì vậy việc xuất hiện nhiều hạn chế là khó tránh khỏi trong nhận thức và lý luận của Đảng như:

 

Chưa xác định cách tiếp cận mô hình này phải cần đến tư duy nào về các quy luật để vận dụng mặt tối ưu của quy luật kinh tế thị trường. Do vậy, chưa giải quyết triệt để và rõ ràng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và định hướng XHCN. Vấn đề mở rộng dân chủ và tự do trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam phải cải cách thể chế chính trị, kinh tế ra sao? Chúng ta vẫn còn lúng túng trong giải quyết vấn đề sở hữu kinh tế và thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt là sở hữu đất đai khiến các nguồn lực của nền kinh tế chưa được huy động và sử dụng có hiệu quả.

 

Lời giải cho vấn đề hệ trọng, không thể có ngay tức thì nhưng kiên định với tinh thần Đổi mới do Đảng khởi xướng!

 

Đánh giá khái quát về thực trạng xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN qua gần 30 năm đổi mới, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh:

 

Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam do Đảng ta khởi xướng, được chính thức bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI (1986). Việt Nam đã tiến hành xây dựng mô hình kinh tế tổng quát nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ CNH, HĐH nói riêng với nội dung trọng tâm là chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường, mở cửa và hội nhập.

 

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là một hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH.

 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ chế thị trường được vận dụng đầy đủ, linh hoạt để phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, nhằm phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Nhờ đi theo con đường kinh tế thị trường định hướng XHCN gắn kết với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện CNH - HĐH, hội nhập quốc tế, sau 10 năm, Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và từ năm 1996, chuyển sang một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH để đến năm 2020, về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Sau gần 30 năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng khích lệ, thể hiện trên các mặt chủ yếu: về tăng trưởng và phát triển kinh tế; về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; về mức độ hội nhập, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; về chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về cải thiện mức sống dân cư, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ công cơ bản. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của đất nước được tăng cường, quy mô nền kinh tế được mở rộng.

 

Phản biện của PGS.TS. Lê Hữu Ái (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). - Ảnh: T.Ngọc


Những tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế đã được kiểm chứng trên thực tế: các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết đã tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ những ưu đãi, cắt giảm thuế và những điều kiện thương mại thuận lợi khác mà các đối tác dành cho ta. Thị phần hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên đáng kể và phù hợp với các mốc thời gian thực hiện các cam kết kinh tế quốc tế về mở cửa thị trường.

 

Hội thảo đã nghe 4 báo cáo, 4 ý kiến phản biện và bình luận cùng nhiều ý kiến thảo luận theo 2 nhóm chủ đề “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” và “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

 

TS. Đinh Quang Ty, Vụ trưởng, Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thư ký khoa học đề tài KX.04.26/11-15 đã bộc bạch đầy trăn trở của hành trình tiệm cận chân lý: Đâu là mô hình kinh tế mới mà Việt Nam chúng ta xây dựng và theo đuổi.

 

“Từ những biến cố của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng trong nước”; sự suy sụp của hệ thống XHCN bắt nguồn từ sự lệ thuộc khiên cưỡng vào mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp; Đảng ta đã quyết định phải Đổi mới, mà trước hết Đổi mới tư duy.

 

Câu hỏi bao trùm được đặt ra từ Đại hội VI và tiếp tục chi phối quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta ở các Đại hội kế tiếp trong gần 30 năm qua là, làm thế nào, bằng cách nào để thúc đẩy đất nước phát triển mà vẫn giữ vững con đường XHCN?.

 

Và đi liền với câu hỏi bao trùm này, vấn đề hệ trọng hàng đầu là phải tìm ra, lựa chọn được một mô hình kinh tế mới, vừa quy luật tiến hóa chung của nhân loại, với xu hướng phát triển phổ biến của thời đại ngày nay, vừa phù hợp với điều kiện lịch sử đặc thù của Việt Nam.

 

Lời giải cho vấn đề hệ trọng này, không thể có ngay tức thì, mà tất yếu phải trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng gian khổ trong nội bộ Đảng và xã hội ta; phải kết hợp với sự dày công tổng kết thực tiễn trong nước và nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới”.

 

Nhận diện yếu kém và thách thức

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TƯ cũng đồng tình khi chỉ ra: “Bên cạnh những ưu điểm và thành tựu, mô hình tăng trưởng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Việt Nam đang áp dụng đang ngày càng bộc lộ nhiều yếu kém và khuyết điểm, hiện đang cản trở sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế trong tiến trình đẩy mạnh CNH - HĐH”.

 

Phân tích thêm, các tham luận khoa học và ý kiến phản biện đều nhất quán rằng:

 

Phản biện của TS. Nguyễn Hồng Cử (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). 


Thành tựu bước đầu của công cuộc Đổi mới không nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều hạn chế vẫn còn nhiều như: Thiếu khung Luật pháp về kinh tế và các quy tắc, chuẩn mực xã hội về kinh tế, kể các các quy tắc hay chuẩn mực phi chính thức có chất lượng, hoàn chỉnh mang tính hiệu lực hiệu quả và minh bạch; cơ chế để bổ sung giữa “Thị trường và Nhà nước” chưa hoàn thiện; cơ chế phân cấp quản lý kinh tế chưa chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả; hệ thống các thị trường chưa hoàn chỉnh và hoạt động kém; các chủ thể tham gia kinh tế thị trường như các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng dân cư chưa thể hiện được vai trò chủ thể của thị trường và thiếu bình đẳng với nhau.

 

Cùng với các nhận định trên, các đại biểu cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị về các quan điểm, giải pháp mới thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta như: Phải xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường và định hướng XHCN trên quan điểm thực tiễn và hiện đại; hoàn thiện thể chế bao gồm cả thể chế kinh tế và thể chế chính trị, lấy đó làm khâu đột phá chiến lược; phải đổi mới nhiều hơn trong tư duy, trong hoạch định đường lối, chính sách và trong hành động thực tế về định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; phải tiếp tục giải quyết vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo chiều sâu; phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng các quy luật khách quan; tiếp tục đổi mới triệt để trong nhận thức và trong xử lý mối quan hệ “Nhà nước - Thị trường và vai trò của thị trường”.

 

Các ý kiến cũng thống nhất: Tư tưởng Đổi mới - Quyết tâm Đổi mới của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp quy luật.

 

Bởi chỉ với Đổi mới và từ Đổi mới “Từ một quốc gia lạc hậu, thiếu đói thường xuyên, chúng ta mới vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước đầu trở thành nước có trình độ phát triển trung bình thấp, có quan hệ kinh tế và thương mại với trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, nước ta đã tham gia hội nhập kinh tế trên tất cả các cấp độ, từng bước tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu và chuỗi giá trị cung ứng, từng bước cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế” – nhận định của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận TƯ.

 

Những thành quả của Đổi mới đã thay đổi hình ảnh đất nước. Việt Nam ngày càng có thêm nhiều bè bạn và uy tín trên trường quốc tế không ngừng tăng.

 

Việt Nam tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ 2010 và trước đó, đã cùng ASEAN vượt qua những giai đoạn thăng trầm.

 

Với những hoạt động tích cực, thiện chí, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh một quốc gia đổi mới và năng động, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; góp phần quan trọng vào đẩy mạnh liên kết khu vực, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh dựa trên 3 trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội vào năm 2015.

 

 

Tàu RSS RESOLUTION - Lực lượng Hải quân Singapore với 250 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 4/3/2014. - Ảnh: Quốc Vương

 

Chính vì vậy, vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện Công cuộc Đổi mới. Đổi mới nhận thức về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN để nghiên cứu toàn diện và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới hệ thống chính trị và mối quan hệ trong đó. Đổi mới căn bản vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; kiện toàn hệ thống điều tiết vĩ mô… Có vậy mới đề xuất được các quan điểm, định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

 

Trong đó, quan điểm cơ bản về mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập kinh tế phải quán triệt mệnh đề xuyên suốt: Bảo đảm tăng trưởng GDP tương xứng với tiềm năng của nền kinh tế.

 

Cũng còn nhiều ý kiến, nhiểu điểm mà các ĐB tham dự Hội thảo chưa thống nhất với nhau. Bởi thực tế mô hình kinh tế tăng trưởng đã và đang được vận hành ở phần lớn các nền kinh tế thế giới và trở thành xu thế chung. Tuy nhiên, sự vận dụng, áp dụng vào mỗi nền kinh tế lại không hề đơn giản. Tùy thuộc vào môi trường, điều kiện cũng như trình độ mọi mặt của quốc gia muốn vận dụng. Và đây cũng là vấn đề lớn của đất nước chúng ta trên cả phương diện lý luận và thực tế.

 

Rộng mở giao lưu, hội nhập, làm giàu bản sắc Văn hóa của nhau

 

Năm 2014, lần đầu tiên “Cuộc thi nói tiếng Hàn, tiếng Việt toàn quốc lần thứ VII” diễn ra tại Đà Nẵng (do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt – Hàn và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức).

 

SV Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thể hiện một làn điệu múa truyền thống Hàn quốc trên sân khấu Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. - Ảnh: T.Ngọc.

 

Vì vậy Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về kinh tế, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới” có ý nghĩa và tầm quan trọng hết sức to lớn; từ hội thảo sẽ có nhiều vấn đề, nhất là bàn về mô hình kinh thế, mô hình tăng trưởng sao cho phù hợp với Việt Nam sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu thêm, phát triển và nâng tầm nhiều vấn đề thành lý luận học thuật.

 

Tư tưởng Đổi mới - Quyết tâm Đổi mới của Đảng là đúng đắn. Vấn đề còn lại là “các phạm trù khoa học và hành động của Đổi mới” sẽ được giới chuyên môn - cộng đồng tri thức Việt Nam - đề xuất như thế nào, để hiến kế với Đảng, với Nước, với Dân; để cả dân tộc tiếp tục với sự nghiệp Đổi mới, đổi thay diện mạo và tầm vóc, vị thế đất nước.

 

Theo ictdanang.vn

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/