Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu

02/06/2014

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2014, nội dung cụ thể như sau:

 

1/ Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ chế biến dầu khí – Đại học Đà Nẵng:

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số DAHD05 - Kính hiển vi và thiết bị tạo lớp phủ

4.250.000.000,00

2/ Gói thầu số DAHD06 - Thiết bị phản ứng liên tục

4.043.000.000,00

3/ Gói thầu số DAHD07 - Hệ phân tích nhiệt và các thiết bị phụ trợ

2.601.500.000,00

4/ Gói thầu số DAHD08 - Thiết bị xác định đường cong chưng cất điểm sôi thực

4.598.000.000,00

 

2/ Kế hoạch đầu trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 (đợt 2) cho khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng:

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số YD02 - Trang thiết bị phòng thí nghiệm điều dưỡng và y đa khoa.

2.080.950.000,00

 

3/ Kế hoạch đầu trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 (đợt 2) cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng:

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số ĐHKT01 - Trang bị hai phòng học tương tác đa năng.

2.245.782.000,00

 

-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2014 đến trước 08 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2014 (trong giờ hành chính)

-        Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN);

-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2014;

-        Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2014;

-        Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại: Ban Kế hoạch – Tài chính Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 41 Lê Duẩn – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng (Thời gian nộp: Trước thời điểm đóng thầu).

 

Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

Trân trọng.

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/