Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

25/07/2014

Sáng 24/7/2014, GS.TS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH TW.

GS.TS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ 29-NQ/TW của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện NQ 29-NQ/TW của Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP), Đại học Đà Nẵng. Nhìn chung, Trường ĐHSP đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch hành động và triển khai đến từng đơn vị cá nhân. Cụ thể, bản báo cáo đưa ra các công việc Trường ĐHSP đã thực hiện để tham gia vào việc đổi mới giáo dục theo NQ 29-NQ/TW, đặc biệt là đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau 2015.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phương hướng tự đổi mới của Trường ĐHSP tập trung vào những công tác chính là: Đổi mới nhận thức; đổi mới công tác đào tạo giảng viên của trường; đổi mới công tác bồi dưỡng giảng viên (nhất là giảng viên thuộc các tổ phương pháp); đổi mới việc nghiên cứu khoa học; đổi mới công tác tổ chức, quản lý.

PGS.TS Lưu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐHĐN phát biểu ý kiến

Để giúp đẩy mạnh hơn các nội dung hoạt động nêu trên, trường cũng đã thành lập Trung tâm bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trung tâm sẽ là đầu mối để tổ chức triển khai các hoạt động sư phạm, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, ĐHĐN phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó, báo cáo còn đưa ra nhiều đề xuất cho Bộ Giáo dục và đào tạo như: Cần sớm ban hành cơ chế phối hợp giữa Trường ĐHSP với các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông trong công tác đào tạo giáo viên; nên hạn chế tối đa hoặc có cách đổi mới mô hình tập huấn “cốt cán”, vì mô hình này không phát huy hiệu quả trong thời gian vừa qua; nên xây dựng các nhóm ngành đào tạo văn bằng đôi như: Lý – Hóa, Hóa – Sinh, Văn – Sử - Địa, Toán – Tin...; mời chuyên gia các nước có nền giáo dục tiên tiến đến giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm…

Sau phần báo cáo, nhiều cán bộ, giảng viên đã thẳng thắn đưa ra ý kiến đề xuất đóng góp cho việc thực hiện NQ 29-NQ/TW.

TS Võ Văn Minh - Trưởng khoa Sinh, Môi trường - Trường ĐHSP, ĐHĐN đóng góp ý kiến về đổi mới giáo dục

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, GS.TS Phạm Vũ Luận đã nêu ra một số định hướng cho trường trong thời gian tới, đồng ý với một số đề xuất của nhà trường. Trong đó, Bộ trưởng nhất trí cho rằng, việc nâng cao chất lượng giảng viên cũng như tạo điều kiện cho sinh viên được thực hành nhiều hơn trong quá trình học là một vấn đề quan trọng. Đây cũng là một trong những nội dung của Nghị Quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Bộ sẽ cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên các Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có thể tham gia vào các đề án đào tạo, bồi dưỡng các bộ, giảng viên tại nước ngoài trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo ĐHĐN, lãnh đạo Trường ĐHSP và một số cán bộ chủ chốt của Nhà trường

 

Tin, ảnh: Văn phòng Đại học Đà Nẵng