Trường Đại học Bách khoa là một trong ba Trường Đại học Bách khoa của Việt Nam giữ vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ và các nhà quản lý có trình độ cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có vai trò chủ đạo trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ.
  • Đào tạo cử nhân các ngành sư phạm kỹ thuật.
  • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
  • Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ với cộng đồng các trường đại học và các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế.

 

Tổ chức:

  1. Tổng số CBVC: 594 người; trong đó có 399 giảng viên; với 23 GS, PGS; 70 GV chính, GV cao cấp; 114 TSKH và Tiến sĩ; 228 Thạc sĩ.
  2. Trường có 4 phòng chức năng, 14 khoa và 01 Trung tâm Đào tạo Xuất sắc, 01 Trung tâm đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), các tổ trực thuộc và 10 trung tâm.

 

     

KHOA

1. Cơ khí

2. Cơ khí Giao thông

3. Công nghệ Nhiệt – Điện lanh

4. Công nghệ Thông tin

5. Điện

6. Điện tử - Viễn thông

7. Hóa

8. Sư phạm Kỹ thuật

9. Xây dựng Cầu Đường

10. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

11. Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

12. Quản lý Dự án

13. Môi trường

14. Kiến Trúc

15. Trung tâm Xuất sắc

16. Trung tâm đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)

     

 

Đào tạo:

  • Các chuyên ngành đào tạo: 38 chuyên ngành bậc Đại học, 15 chuyên ngành bậc Thạc sĩ và 12 chuyên ngành bậc Tiến sĩ.
  • Các chương trình đào tạo Đại học:

 

 

KHOA

 

 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Cơ khí

  Cơ khí chế tạo máy

  Cơ Điện tử

  Cơ khí Luyện cán thép

Cơ khí Giao thông

  Cơ khí Động lực

  Kỹ thuật Tàu thủy

Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh

  Công nghệ Nhiệt

  Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường

Công nghệ Thông tin

  Công nghệ Thông tin

Hóa

  Công nghệ Sinh học

  Công nghệ Thực phẩm

  Công nghệ Vật liệu – Silicat

  Công nghệ Vật liệu – Polime

  Công nghệ Hóa học – Dầu khí

Điện

  Kỹ thuật Điện

  Hệ thống Điện

  Tự động hóa

  Điện Công nghiệp

Điện tử - Viễn thông

  Kỹ thuật Điện tử

  Kỹ thuật Viễn thông

  Kỹ thuật máy tính

Sư phạm Kỹ thuật

  Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

  Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử

  Sư phạm kỹ thuật Điện tử - Tin học

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

  Kiến trúc

Xây dựng Cầu đường

  Xây dựng Cầu - Đường

  Vật liệu và cấu kiện xây dựng

Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

  Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

  Tin học Xây dựng

Quản lý dự án

  Quản lý Dự án

  Quản lý Công nghiệp

Môi trường

  Công nghệ môi trường

  Quản lý môi trường

PFIEV

  Sản xuất Tự động

  Tin học Công nghiệp

Trung tâm Xuất sắc

  Hệ thống Số

  Hệ thống Nhúng

  Kỹ thuật Viễn thông

 
Nghiên cứu khoa học:
  • Các nhà khoa học của Trường Đại học Bách khoa đã triển khai thực hiện thành công một số nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước và nhiều đề tài cấp Bộ trọng điểm, cấp Bộ, cấp Tỉnh, thành phố Đà Nẵng.
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ góp phần trực tiếp vào việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo sinh viên ở các bậc học khác nhau từ đại học tới tiến sỹ, mà đồng thời, các kết quả nghiên cứu khoa học do lực lượng khoa học – công nghệ của trường thực hiện cũng đã phục vụ rất hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH