Trường Đại học Sư phạm không ngừng nâng cao chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học để hội nhập với giáo dục đại học ở khu vực và trên thế giới.

 

Nhiệm vụ:

 • Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp, đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học.
 • Giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.
 • Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố miền Trung và cả nước.

 

Tổ chức:

 • Tổng số CBVC: 385 người; trong đó có 276 giảng viên; với 01 GS; 11 PGS; 74 GV chính; 54 Tiến sĩ, TSKH; 203 Thạc sĩ.
 • Trường hiện có 4 phòng chức năng, 11 khoa, các tổ trực thuộc và 2 trung tâm.
 • 11 khoa của Nhà trường:

1.     Khoa Toán

2.     Khoa Vật lý

3.     Khoa Hóa

4.     Khoa Sinh - Môi trường

5.     Khoa Tin học

6.     Khoa Ngữ Văn

7.     Khoa Lịch sử

8.     Khoa Địa lý

9.     Khoa Tâm lý Giáo dục

10.   Khoa Giáo dục Chính trị

11.   Khoa Tiểu học - Mầm non

 

 

Đào tạo:

 • 01 chuyên ngành tiến sĩ.
 • 09 chuyên ngành thạc sĩ.
 • 29 chuyên ngành đại học trong đó có 12 chuyên ngành thuộc khối sư phạm, 17 chuyên ngành thuộc khối cử nhân khoa học:

Khối Sư phạm

1. SP Toán học

2. SP Tin học

3. SP Vật lý

4. SP Hoá học

5. SP Sinh học

6. SP Ngữ Văn

7. SP Lịch sử

8. SP Địa lý

9. SP Giáo dục Chính trị

10. Giáo dục Tiểu học

11. Giáo dục Mầm non

12. Cao đẳng sư phạm Âm nhạc

 

 

 

 

 

Khối Cử nhân Khoa học

1. Toán ứng dụng

2. Công nghệ thông tin

3. Vật lý

4. Hóa học (phân tích- môi trường)

5. Hóa học (hóa dược)

6. Khoa học Môi trường (quản lý MT)

7. Công nghệ sinh học (ƯD trong NN-DL-MT)

8. Quản lý tài nguyên và môi trường

9. Văn học

10. Văn hoá học

11. Báo chí

12. Lịch sử

13. Việt Nam học (văn hoá - du lịch)

14. Địa lý Du lịch

15. Địa lý học (địa lý môi trường)

16. Tâm lý học

17. Công tác xã hội

 

Nghiên cứu khoa học:

 • Cán bộ, giảng viên của Trường đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, cụ thể: 878 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, 226 cấp tỉnh, thành phố và cấp Bộ, 3 cấp Bộ trọng điểm.
 • Từ năm 2011, Nhà trường được cấp phép xuất bản Tạp chí Khoa học và Giáo dục, mỗi năm xuất bản khoảng 4 số.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH