Trường Đại học Ngoại ngữ là một đại học chuyên ngành ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về trình độ ngoại ngữ, đồng thời là Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hoá, đáp ứng công tác giáo dục, đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

Trường Đại học Ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 chọn là một trong năm Trung tâm Ngoại ngữ khu vực, triển khai nhiệm vụ quan trọng của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

 

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ có trình độ đại học và sau đại học về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.
  • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ - văn hoá.

 

Tổ chức:

  • Tổng số CBVC: 330 người; trong đó có 245 giảng viên; với 02 PGS, 50 GV chính; 22 Tiến sĩ; 150 Thạc sĩ.
  • Trường hiện có 4 phòng chức năng, 7 khoa, các tổ trực thuộc và 3 trung tâm.
  • 07 khoa của Nhà trường:

  1. Khoa Tiếng Anh

  2. Khoa Tiếng Pháp

  3. Khoa Tiếng Nga

  4. Khoa Tiếng Trung

  5. Khoa Nhật - Hàn - Thái

  6. Khoa Tiếng Anh chuyên ngành

  7. Khoa Quốc tế học

 

 

Đào tạo:

  • 01 chuyên ngành tiến sĩ.
  • 02 chuyên ngành thạc sĩ.
  • 13 ngành/ 20 chuyên ngành đại học:

1. Sư phạm Tiếng Anh:

* Sư phạm Tiếng Anh

* Sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học

2. Sư phạm Tiếng Pháp

3. Sư phạm Tiếng Trung Quốc

4. Ngôn ngữ Anh:

* Tiếng Anh Biên – Phiên dịch

* Tiếng Anh thương mại

* Tiếng Anh Du lịch

5. Ngôn ngữ Nga:

* Tiếng Nga

* Tiếng Nga Du lịch

 

 

6. Ngôn ngữ Pháp:

* Tiếng Pháp

* Tiếng Pháp Du lịch

7. Ngôn ngữ Trung Quốc:

* Tiếng Trung Biên – Phiên dịch

* Tiếng Trung Thương mại

* Tiếng Trung Du lịch

8. Ngôn ngữ Nhật

9. Ngôn ngữ Hàn Quốc

10. Ngôn ngữ Thái Lan

11. Quốc tế học

12. Đông Phương học

13. Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

 

Nghiên cứu khoa học:

Triển khai nghiệm thu nhiều đề tài NCKH các cấp, đặc biệt là các bài báo quốc tế, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên,  nhiều hội thảo trong nước và quốc tế đã được tổ chức… mang lại bức tranh sinh động cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH