Trường Cao đẳng Công nghệ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Tự tin, năng động, thực tiễn và sáng tạo là tiêu chuẩn chất lượng của sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

 

Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ là phấn đấu trở thành Cơ sở giáo dục đại học, đào tạo kỹ sư thực hành công nghệ và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nghệ trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật.
  • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo hướng ứng dụng thực tiễn.

 

Tổ chức:

  • Tổng số CBVC: 227 người; trong đó có 170 giảng viên; với 01 PGS, 01 GV cao cấp; 13 Tiến sĩ; 20 Nghiên cứu sinh; 67 Thạc sĩ; 70 Đại học.
  • Trường hiện có 4 khoa:

1.     Khoa Cơ khí

2.     Khoa Điện

3.     Khoa Công nghệ Hóa học

4.     Khoa Kỹ thuật xây dựng

 

Đào tạo:

  • Quy mô đào tạo:

Quy mo dao tao

 
  • Ngành Đào tạo:
  • Bậc Cao đẳng: (17 ngành)

Tên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  Công nghệ kỹ thuật giao thông

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  Quản lý xây dựng

  Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  Công nghệ thông tin

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  Hệ thống thông tin quản lý

  Công nghệ thực phẩm

 

  Công nghệ sinh học

  • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: (11 ngành)

Tên ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí chế tạo

  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Công nghệ kỹ thuật Cơ – điện tử

  Xây dựng cầu đường

  Công nghệ kỹ thuật Ô tô

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử

  Kế toán doanh nghiệp

  Tin học ứng dụng (Công nghệ thông tin và

  Công nghệ mạng truyền thông)

  Văn thư lưu trữ

  Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

 

         

Nghiên cứu khoa học:

Trường Cao đẳng Công nghệ đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện ở các cấp khác nhau. Từ 2008 đến 2014, đã thực hiện 09 đề tài cấp Bộ, Thành phố, 17 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng, 142 đề tài cấp cơ sở, trong đó 01 đề tài của cán bộ trẻ đạt Giải Nhất Loa thành, 01 đề tài đạt Giải Ba hội thi sáng tạo Thành phố Đà Nẵng năm 2013.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH