Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Nhà trường đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo để thực hiện thành công Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

 

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế và các lĩnh vực liên quan.
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

Tổ chức: 

  • Tổng số CBVC: 90 người; trong đó có 55 giảng viên; với 01 GV chính; 03 Tiến sĩ; 04 Nghiên cứu sinh; 23 Thạc sĩ; 43 Đại học.
  • Trường hiện có 3 phòng chức năng, 2 khoa, các tổ trực thuộc và 1 trung tâm.
  • 02 khoa của Nhà trường:

1.     Khoa Công nghệ Thông tin

2.     Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

 

Đào tạo:

Trường đào tạo 09 ngành:

1.     Công nghệ Thông tin

2.     Khoa học máy tính

3.     Truyền thông và Mạng máy tính

4.     Hệ thống thông tin

5.     Tin học ứng dụng

6.     Công nghệ kỹ thuật máy tính

7.     Kế toán

8.     Quản trị kinh doanh

9.     Marketing

 

Nguyên cứu khoa học:

  • Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, khuyến khích cán bộ, giảng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu, viết bài báo, xây dựng các sản phẩm phần mềm để ngày càng nâng cao năng lực nghiên cứu. CBVC nhà trường đã thực hiện 05 đề tài cấp Bộ, 48 đề tài các cấp; viết 18 bài báo quốc tế, 190 bài báo trong nước; có 02 snar phẩm phần mềm đã được áp dụng.
  • Thường niên, Trường tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực”, thu hút được sự quan tâm tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài trường.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH