Nhiệm vụ:

  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học cho các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt cho đồng bào dân tộc ít người.
  • Hợp tác đào tạo với các tỉnh vùng Đông Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống vùng Tây Nguyên.

 

Tổ chức:  

  • Tổng số CBVC: 81 người; trong đó có 60 giảng viên; với 02 Tiến sĩ; 05 Nghiên cứu sinh; 24 Thạc sĩ.
  • Trường hiện có 4 phòng chức năng, 5 Tổ chuyên môn.
  • 5 Tổ chuyên môn:

Các Tổ chuyên môn

  1.Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh

  2.Tổ Kế toán – Kiểm toán

  3.Tổ Công nghệ - Kỹ thuật

  4.Tổ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  5.Tổ Cơ bản và Dự bị đại học

 

Đào tạo:

  • Đại học (17 chuyên ngành):

  1. Công nghệ thông tin

  2. Kế toán

  3. Kiểm toán    

  4. Kinh tế phát triển

  5. Kinh tế xây dựng

  6. Kinh doanh nông nghiệp

  7. Kỹ thuật điện, điện tử

  8. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

  9. Tài chính Ngân hàng

  10. Tài chính doanh nghiệp

  11. Quản trị kinh doanh DVDL và lữ hành

  12. Quản trị kinh doanh Quốc tế

  13. Quản trị kinh doanh tổng quát

  14. Kinh doanh thương mại

  15. Sư phạm Giáo dục tiểu học

  16. Sư phạm Toán

  17. Luật kinh tế

  • Cao đẳng (4 chuyên ngành):

  1. Kế toán doanh nghiệp

  2. Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

  3. Quản trị doanh nghiệp thương mại

  4. Công nghệ sinh học

 

Nghiên cứu khoa học:

  • Mặc dù là cơ sở đào tạo còn non trẻ, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học hạn chế, đội ngũ cán bộ giảng viên còn mỏng, Phân hiệu luôn xem công tác Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính. Đây là chiếc cầu nối gắn kết giữa đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu với địa phương và doanh nghiệp.
  • Phân hiệu thực hiện phương châm gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo theo nhu cầu thị trường, trên cơ sở đó hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường vào việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo; nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất và đời sống.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH