Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh là một cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, phát triển theo định hướng nghiên cứu và giảng dạy dựa trên mô hình của các trường đại học Vương quốc Anh. Viện được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh với mục tiêu xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế tại Đà Nẵng.

 

 Nhiệm vụ:

  • Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và trên thế giới.
  • Các chương trình đào tạo tại Viện được giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình của các trường đối tác Vương quốc Anh, chú trọng đến sự gắn kết với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động quốc tế.

 

Phát triển đội ngũ:

  • Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và chính sách tuyển dụng nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển thành Trường Đại học Việt – Anh.
  • Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh giai đoạn 2014-2018 như sau:

  Năm

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Số lượng cán bộ

    31

    56

    76

    98

   115

 

Dự án Trường Đại học Việt Anh được tiến hành hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.
  • Giai đoạn 2: Phát triển Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh thành Trường Đại học Việt – Anh.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN TỨC THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIN NỔI BẬT
HÌNH ẢNH