Học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm 2015

18/09/2014

Đại sứ quán Hàn Quốc thông báo về chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc 2015.

Sinh viên nộp hồ sơ đăng kí theo địa chỉ email: korembviet@mofa.go.kr.

Hạn cuối nộp hồ sơ : ngày 25 tháng 10 năm 2014.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này xem chi tiết tại đây