Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức các Hội thảo khoa học: "Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng" và “Liên kết và tái cấu trúc kinh doanh – Góc nhìn chủ động”

24/09/2014

Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu và trao đổi khoa học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức các Hội thảo khoa học sau:

 

1. "Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng" vào lúc 07h30, thứ sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

 

2. “Liên kết và tái cấu trúc kinh doanh – Góc nhìn chủ động” vào lúc 07h30, thứ bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

 

Ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng tất cả các cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường, các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm tham dự  Hội thảo.

 

1. Thư mời hội thảo: "Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng"

2. Thư mời hội thảo: “Liên kết và tái cấu trúc kinh doanh – Góc nhìn chủ động”

 

Tin từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - http://due.udn.vn/