Tin truyền hình: Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2014 – 2015

30/09/2014

Sáng nay, 30 tháng 9 năm 2014, tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng  năm học 2014 – 2015. Tham dự Hội nghị có 159/161 đại biểu được triệu tập.

 

 

Bản tin: Văn phòng Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/