Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học 2013 – 2014, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và các biện pháp xây dựng, phát triển nhà trường, ngày 07/10/2014, tại Hội trường nhà Đa năng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015.

 

 
Hội nghị Cán bộ, viên chức Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm học 2014 - 2015


Tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; TS. Đoàn Gia Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ; ThS. Nguyễn Thị Kim Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy; ThS. Huỳnh Bọng, Chánh văn phòng Công đoàn; ThS. Nguyễn Văn Hân, Phó Ban Tài chính – Kế hoạch. Về phía Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu; TS. Nguyễn Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu; Lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 do TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu trình bày. Theo đó, trong năm học 2013 – 2014, toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường đã nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: an ninh chính trị, tư tưởng của cán bộ, viên chức và sinh viên được giữ vững; tổ chức bộ máy được kiện toàn; chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ không ngừng được nâng cao.

 

 
TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014 và nêu phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015


Trong năm học 2013 – 2014, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã mở thêm 4 ngành đào tạo mới, nâng tổng số ngành đào tạo hệ chính quy của nhà trường lên 21 ngành, bao gồm 17 ngành đại học và 4 ngành cao đẳng. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ của nguồn nhân lực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thông qua các hệ đào tạo: chính quy, VLVH, liên thông VLVH, văn bằng hai VLVH,… Tính đến cuối năm 2013, toàn trường có 1.972 sinh viên theo học, trong đó hệ chính quy có 1.186 sinh viên, hệ vừa làm vừa học có 688 sinh viên, hệ dự bị đại học có 98 sinh viên; tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2014 là 248 sinh viên. Hoạt động khoa học – công nghệ cũng có nhiều kết quả nổi bật như tổ chức thành công hội thảo “Kiến thức và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp”, Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên (có 14 sinh viên đạt giải tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp Đại học Đà Nẵng). Ngoài ra, Phân hiệu luôn khuyến khích cán bộ trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và giải quyết các vấn đề thực tiễn theo nhu cầu của địa phương. Cán bộ, giảng viên Phân hiệu đang thực hiện 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, 9 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và nhiều đề tài cấp cơ sở. Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Phân hiệu đã mở rộng hợp tác với các trường đại học Cộng hòa Pháp, Thái Lan, Đài Loan… góp phần thiết thực trong đào tạo sau đại học cho giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH cũng như các hoạt động hỗ trợ liên quan, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức với chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường cũng được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo…

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục các hoạt động tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ; tập trung phát triển các ngành đào tạo mới, thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội, hội nhập quốc tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô của nhà trường; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; mở rộng và tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tăng cường chuyển giao tri thức và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; tiếp tục phát triển nguồn lực tài chính, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công tác tài chính của nhà trường năm học 2013 – 2014.

 

 
ThS. Phạm Kiên báo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2013 - 2014

 
Đồng chí Bùi Thị Khánh Ly, Phụ trách tổ Tài vụ, báo cáo công tác tài chính của nhà trường năm học 2013 – 2014


Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn cho các vấn đề khó khăn và thách thức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2014 - 2015. Các ý kiến đóng góp xoay quanh những vấn đề như: công tác quản lý, điều hành; công tác tổ chức, cán bộ; chế độ chính sách; công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng cơ sở vật chất và công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị cũng đã được nghe Giám đốc và các bộ phận chức năng giải thích, làm rõ các vấn đề có liên quan.
 


TS. Đoàn Gia Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng, tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 
ThS. Nguyễn Văn Hân, Phó Ban Tài chính – Kế hoạch Đại học Đà Nẵng, tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

 

 


Cán bộ, viên chức Phân hiệu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua. PGS.TS Ngô Văn Dưỡng khẳng định: Chủ trương của Đại học Đà Nẵng là tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thành viên, do đó, Phân hiệu cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được của Phân hiệu sẽ góp phần tạo nên giá trị và thương hiệu của Đại học Đà Nẵng.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng chỉ đạo Phân hiệu cần chú trọng dự báo nhu cầu của xã hội trong phát triển các ngành đào tạo, chọn các ngành có tiềm năng để triển khai; trong công tác tuyển sinh, Phân hiệu nhanh chóng đề xuất phương án tuyển sinh riêng năm 2015, ngoài ra, công tác tuyển sinh năm 2015 cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các Khoa chuyên môn, của toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường. Trong công tác xây dựng đội ngũ, Phó Giám đốc đề nghị nhà trường cần có kế hoạch cụ thể để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, ưu tiên cán bộ học tập ở nước ngoài; có chính sách hiệu quả tạo sự gắn bó của cán bộ, viên chức với nhà trường và thu hút cán bộ có trình độ về làm việc.

 

 
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phát biểu tại Hội nghị


Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Hội nghị đã thống nhất bầu ThS. Lê Thị Nguyệt (Khoa Sư phạm và Dự bị đại học); KS. Trương Văn Năm (Phòng Đào tạo) và ThS. Phạm Kiên (Khoa Công nghệ - Kỹ thuật) vào Ban Thanh tra nhân dân năm học 2014 – 2015. Hội nghị cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thư, đại diện Ban Bầu cử, công bố thể lệ bầu cử

 

 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân năm học 2014 - 2015 và bầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị Cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng


Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2014 – 2015 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường. Đây là động lực to lớn để Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới 2014 – 2015, xứng đáng là thành viên của Đại học Đà Nẵng - một đại học vùng trọng điểm của cả nước.

 

               
ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015

 

Tin từ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - http://kontum.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH