Tiếp nối thành công chương trình bồi dưỡng năng lực Công nghệ Thông tin cho giảng viên tiếng Anh cốt cán, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình tập huấn nghiệp vụ phát triển học liệu mở và năng lực sử dụng Công nghệ thông tin trình độ nâng cao cho đội ngũ cốt cán từ ngày 22 - 24/10/2014.

 


Khai giảng chương trình bồi dưỡng năng lực Công nghệ Thông tin cho giảng viên tiếng Anh cốt cán

 

Trường Đại học Ngoại ngữ được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 giao triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc dạy và học Ngoại ngữ. TS. Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: “Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN vinh dự là đơn vị đăng cai về chương trình nội dung cũng như tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về năng lực giảng dạy tiếng Anh. Tiếp theo chương trình tập huấn bồi dưỡng năng lực Công nghệ Thông tin cho 838 giảng viên tiếng Anh cốt cán, hôm nay Trường triển khai đợt tập huấn nâng cao, đây là nhiệm vụ quan trọng. Chiến lược phát triển nguồn học liệu mở, ứng dụng Công nghệ Thông tin trong việc dạy và học Ngoại ngữ không những dành cho giáo viên mà còn cho cả cán bộ quản lý đào tạo nhằm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đáp ứng nhu cầu hội nhập, chương trình đào tạo cần có sự kiểm định, Trường tiến đến tham gia đánh giá ngoài và tham gia các tổ chức kiểm định quốc tế. Nhà trường xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đóng vai trò nòng cốt đồng thời thực hiện việc mở rộng đào tạo E-learning cho tất cả các Khoa.”

 


Các giáo viên tham dự chương trình tập huấn nghiệp vụ phát triển học liệu mở và năng lực sử dụng Công nghệ thông tin trình độ nâng cao cho đội ngũ cốt cán

 

Việc ứng dụng Công nghệ Thông tin đã và đang xuất hiện nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở trường học cũng đang trên đà phát triển. Khung năng lực Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng biên soạn theo yêu cầu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm chuẩn hóa và nâng cao nhận thức của giáo viên tiếng Anh trong việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các hoạt động dạy và học cũng như nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm. TS. Nguyễn Văn Long - Trưởng Phòng Đào tạo, người được giao nhiệm vụ nhóm trưởng nhóm Tech Team (gọi là VietCALL) cho hay: Chương trình tập huấn kéo dài trong 3 ngày nhằm cung cấp cho các học viên phương pháp dạy học tích hợp Công nghệ Thông tin bao gồm: đặc điểm người học thế kỷ 21, thiết kế và đánh giá hoạt động học tập phát triển kỹ năng thế kỷ 21 cho người học, đồng thời giới thiệu đến các học viên về mô hình TPACK - mô hình ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học hiệu quả. Thông qua chương trình tập huấn các học viên được tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm làm rõ một số nội dung, thống nhất biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

 


Mô hình TPACK

 


Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Nhóm Tech Team tại Văn phòng Văn phòng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
 
Tin từ trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH