Hội nghị đại biểu CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII 2014

03/11/2014

Chiều ngày 01/11/2014 tại ĐHĐN đã diễn ra Hội nghị đại biểu CBVC ĐHĐN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2016. Tham dự hội nghị có 190/202 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho 2302 CBVC ĐHĐN.

 

Tham dự hội nghị có 190/202 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho 2302 CBVC ĐHĐN.

 

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc ĐHĐN, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác giai đoạn 2012 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2014 – 2016 với chủ đề “Tạo bước phát triển đột phá dựa trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và văn hóa cộng đồng”.

 

PGS.TS Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc ĐHĐN, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác giai đoạn 2012 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2014 – 2016.

 

Các đại biểu tập trung đọc tài liệu Hội nghị CBVC ĐHĐN lần thứ VIII

 

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị.

 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe các báo cáo khác như: Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2012 – 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị…

 

TS. Nguyễn Hiệp – Trưởng ban KHTC, ĐHĐN báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính.

 

Sau khi nghe toàn bộ các báo cáo tại hội nghị, các đại biểu thống nhất những nội dung nêu trong bản báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2012 – 2014 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2014 – 2016, đồng thời nhất trí một số chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo.

 

ThS. Võ Văn Vang – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2012 – 2014 trình bày báo cáo hoạt động.

 

Với tinh thần làm chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2012 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2014 – 2016, phân tích chia ra những mặt mạnh, mặt yếu, những khuyết điểm tồn tại và các hướng khắc phục giải quyết.

 

TS. Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN trình bày báo cáo kết quả đóng góp ý kiến Hội nghị CBVC của các Trường thành viên, Phân hiệu, Khoa trực thuộc.

 

Các ý kiến thảo luận tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Thông tư 08 Quy chế đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc và ĐHĐN để thành lập các trường mới; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ngạch, chế độ chính sách của CBVC;…

 

PGS.TS Lưu Trang – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN đưa ra ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 

Hội nghị cũng đã nghe PGS.TS Trần Văn Nam và lãnh đạo các Ban chức năng thuộc ĐHĐN giải trình và làm rõ một số ý kiến của cán bộ, viên chức và các vấn đề đã được Ban TTND giải quyết.

 

Cuối cùng, Hội nghị đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2014 – 2016 gồm 07 đồng chí sau:

1. Phan Văn Hiền – Trưởng Ban TTND Trường Đại học Bách khoa

2. Võ Văn Vang – Trưởng Ban TTND ĐHĐN nhiệm kỳ 2012 – 2014

3. Phan Minh Trung – Trưởng Ban TTND Trường Đại học Sư phạm

4. Huỳnh Văn Sanh – Trưởng Ban TTND Trường Cao đẳng Công nghệ

5. Đặng Đại Thọ – Trưởng Ban TTND  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

6. Nguyễn Bắc Nam – Trưởng Ban TTND Cơ quan ĐHĐN

7. Tăng Kim Uyên – Trưởng Ban TTND Trường Đại học Ngoại ngữ

 

Ban TTND nhiệm kỳ 2014 – 2016 ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

 

TS. Đoàn Gia Dũng – Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, đưa ra ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 

TS. Huỳnh Minh Sơn – Trưởng ban Ban Công tác học sinh sinh viên, , đưa ra ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 

PGS.TS Trần Văn Nam và lãnh đạo các Ban chức năng thuộc ĐHĐN giải trình và làm rõ một số ý kiến của cán bộ, viên chức.

 

PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi lễ.

 

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi lễ.

 

Tin, ảnh: Văn phòng Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/