Đăng kí tham gia học chương trình EMMA 2014

11/11/2014

Kính gửi: Giám đốc phụ trách Dự án Erasmus Mundus Mobility with Asia-East 2014 (EMMAE2014).

Trường SUN (Seconda Università degli Studi di Napoli) là trường Đại học Ý thuộc nhóm 7 trường châu Âu & 10 trường châu Á tham gia Dự án EMMA2014, trong đó có Đại học Đà Nẵng.

Theo tinh thần trao đổi sinh viên - cán bộ của Dự án EMMA2014, Uni - Italia - Đại sứ quán Italia xin gửi tới quý trường các khóa học mà Đại học SUN đang tuyển sinh trong Bảng đính kèm. Rất mong quý trường thông báo cho các sinh viên, cán bộ của mình (Đối tượng ưu tiên số 1 trong Dự án) & lưu ý hạn đăng ký là đến hết ngày 15/11/2014.
 
Trang web nộp hồ sơ xin học bổng: http://emmasia.udn.vn
 
Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/