Thông báo danh sách ứng viên đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2014

13/11/2014

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2014 đã tiến hành các phiên họp vào ngày 10/11/2014 và ngày 11/11/2014 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

Căn cứ trên kết quả chấm điểm và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2014 gồm các ông/bà có tên sau:
 

TT

Họ và tên ứng viên

Hội đồng
ngành, liên ngành

Nơi công tác

Chức danh
xét công nhận

1

Trần Văn Nam

Cơ khí – Động lực

Đại học Đà Nẵng

Giáo sư

2

Lê Kim Hùng

Điện - Điện tử - Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Giáo sư

3

Võ Xuân Tiến

Kinh tế học

Đại học Đà Nẵng

Giáo sư

4

Nguyễn Trường Sơn

Kinh tế học

Đại học Đà Nẵng

Giáo sư

5

Lê Thế Giới

Kinh tế học

Đại học Đà Nẵng

Giáo sư

6

Trần Văn Vang

Cơ khí – Động lực

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

7

Hoàng Phương Hoa

Giao thông vận tải

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

8

Trần Văn Quang

Xây dựng – Kiến trúc

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

9

Đoàn Thị Thu Loan

Hóa học – Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

10

Lê Thị Kim Oanh

Thủy lợi

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

11

Dương Việt Dũng

Cơ khí – Động lực

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

12

Nguyễn Hoàng Mai

Điện – Điện tử - Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

13

Nguyễn Văn Cường

Điện – Điện tử - Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Phó Giáo sư

14

Nguyễn Lê Hùng

Điện – Điện tử - Tự động hóa

Đại học Đà Nẵng

Phó Giáo sư

15

Nguyễn Thanh Liêm

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

16

Phạm Thị Lan Hương

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Phó Giáo sư

17

Dương Quốc Cường

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN

Phó Giáo sư

18

Hồ Thị Kiều Oanh

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN

Phó Giáo sư

19

Võ Văn Minh

Sinh học

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

20

Lê Đức Luận

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Phó Giáo sư

21

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

Y học

Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng

Phó Giáo sư

 

Nếu các cá nhân, tổ chức có ý kiến, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên trên thì xin vui lòng liên hệ với Hội đồng qua số điện thoại 0511.3817180 hoặc thư điện tử qua địa chỉ bankhcnmt@ac.udn.vn trước ngày 19/11/2014.
 

Đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp các ứng viên có tên trong danh sách thông báo rộng rãi thông tin này theo đúng Qui chế của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước. 
 

Xem chi tiết Thông báo tại đây