Sáng ngày 23/11/2014, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Trần Hữu Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Phúc phát biểu quán triệt chỉ thị 36-CT/TW và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, tất cả đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu và nắm vững nội dung Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng và của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. “Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần cách mạng tiến công; cổ vũ toàn Đảng bộ đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển Đại học Đà Nẵng, phát triển thành phố và xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Thông qua đó, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong CBVC và HSSV; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ III, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015.” - đồng chí Trần Hữu Phúc nhấn mạnh.

 


Đồng chí Trần Hữu Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ lần thứ V Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, triển khai hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2014.

 


Đồng chí Dương Quốc Cường đang phổ biến nội dung Hướng dẫn về công tác tuyên truyền trong đại hội Đảng bộ các cấp của Ban Tuyên huấn Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

 

Cũng tại Hội nghị, toàn thể đảng viên của Đảng bộ được nghe phổ biến những nội dung về hướng dẫn công tác tuyên truyền trong đại hội Đảng bộ các cấp của Ban Tuyên huấn Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Đà Nẵng do đồng chí Dương Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Tăng Thanh Mai - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trình bày.

 


Đồng chí Tăng Thanh Mai đang phổ biến công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp của UBKT Đảng ủy.

 

Hội nghị giúp cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 36 và các văn bản về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua đó, đảng viên trong Đảng bộ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương và phát huy trí tuệ trách nhiệm của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, thể hiện quyết tâm và thống nhất cao trong Đảng, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Tin từ trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN - http://cfl.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH