Học bổng từ Quỹ Thắp sáng ước mơ ĐHĐN năm 2015 dành cho sinh viên

16/12/2014

Kính gửi: Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trực thuộc

 

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/1950 - 9/01/2015); nhằm động viên khích lệ tinh thần các sinh viên nghèo hiếu học, có đạo đức tốt, đã vượt qua khó khăn để học tập đạt kết quả cao và tham gia các hoạt động xã hội; Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng trích kinh phí từ nguồn Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ĐHĐN để trao học bổng cho sinh viên với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỌC BỔNG

- Số lượng:                             35 suất học bổng

- Mức học bổng:                   1.000.000đ/suất

 

II. CHỈ TIÊU PHÂN BỔ

Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc giới thiệu các sinh viên đạt tiêu chuẩn để xét trao học bổng với chỉ tiêu như sau:

+ Đoàn trường Đại học Bách khoa:                                   5 suất

+ Đoàn trường Đại học Kinh tế:                                         5 suất

+ Đoàn trường Đại học Sư phạm:                                      5 suất

+ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ:                                    5 suất

+ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ:                                5 suất

+ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ thông tin:                  4 suất

+ Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng:                                   3 suất

+ Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:                           3 suất

 

III. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN - HỒ SƠ

1. Đối tượng:

Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng.

2. Tiêu chuẩn:

Là những sinh viên được tuyển chọn dựa theo tiêu chuẩn sau:

+ Đạt kết quả cao học tập, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc điểm đầu vào trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014 cao

+ Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện

+ Ưu tiên xét cho sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội; sinh viên chưa nhận các học bổng trợ cấp xã hội nào trong năm học 2013 - 2014.

3. Hồ sơ: 

+ Phiếu sinh viên (có mẫu kèm theo)

+ Bảng điểm năm học 2013 – 2014 hoặc Giấy báo nhập học (SV năm 1)

+ 01 ảnh màu cỡ (4 x 6 cm)

+ Giấy xác nhận gia đình thuộc diện chính sách (nếu có)

 

Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị thực hiện các công việc sau:

+ Kịp thời triển khai và chỉ đạo tốt việc thực hiện công văn này đến sinh viên ở các đơn vị. Giới thiệu các sinh viên đạt tiêu chuẩn với hồ sơ đầy đủ gởi về Văn phòng Đoàn ĐHĐN.

+ Biên bản xét chọn của Đoàn trường

+ Công văn đề nghị các sinh viên được xét cấp học bổng từ Quỹ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng

 

Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị thực hiện việc tuyển chọn và gởi hồ sơ về Văn phòng Đoàn ĐHĐN (Số 41 Lê Duẩn) trước ngày 28 tháng 12 năm 2014. Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN không chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ gởi quá hạn.

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/