Thông báo gia hạn thời gian đi học cho ứng viên trúng tuyển học bổng NSNN năm 2013

05/01/2015

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo ứng viên trúng tuyển học bổng Ngân sách nhà nước năm 2013 theo Đề án 911 tại Quyết định số 1908/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 và Quyết định số 323/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài đến hết tháng 4/2015.

Trường hợp ứng viên không thể đi học trong thời gian gia hạn nêu trên mà vẫn có nhu cầu đi học thì sẽ phải dự tuyển lại theo các thông báo tuyển sinh tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết xin mời xem quyết định đính kèm tại đây

 

Theo vied.vn

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/