Thông báo tuyển sinh Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang năm 2015

09/02/2015

TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GENETIC ĐÀ NẴNG
Chương trình 3+1 chuyên ngành Công nghệ thông tin

 
Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, chương trình đào tạo quốc tế các chuyên ngành công nghệ thông tin của Trường Genetic Computer (Genetic Computer School), Singapore hợp tác với các đối tác Việt Nam đã khẳng định được vị thế và uy tín đào tạo của mình trong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đã được hầu hết các doanh nghiệp lớn trong ngành tuyển dụng, trong đó có nhiều người có đóng góp quan trọng tại các tập đoàn lớn như FPT, CMC...

 

Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế GENETIC ĐÀ NẴNG là sự hợp tác chính thức giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Genetic Computer, Singapore. Sau khi hoàn thành khóa học 3 năm tại Việt Nam, sinh viên được nhận bằng Cao đẳng (higher diploma) ngành Công nghệ thông tin và có thể chuyển tiếp sang Singapore học tiếp 1 năm tại Trường Genetic Computer để lấy bằng Cử nhân Công nghệ thông tin do trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh cấp. Ngoài ra, những sinh viên có cơ hội tham gia vào thị trường lao động sớm có thể lựa chọn học hai năm đầu để nhận bằng trung cấp (diploma) công nghệ thông tin. Những sinh viên mong muốn theo đuổi các trình độ cao hơn có thể được chuyển tiếp sang học tại các trường đối tác của Trường Genetic Computer để lấy các bằng sau đại học. 

 

Năm 2015, trong điều kiện nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin tại khu vực ngày càng tăng cao, Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa học nói trên với các thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:

 1. Đối tượng và hình thức tuyển sinh:
  • Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên đã và đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học;
  • Hình thức tuyển sinh: Xét hồ sơ.
 2. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/02/2015 đến ngày 15/3/2015.
 3. Ngành đào tạo:
  • Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ thông tin doanh nghiệp (Business Information Technology);
  • Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Software Engineering);
  • Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Phát triển web (Web Development).
 4. Chương trình đào tạo và bằng cấp
  • Chương trình bản quyền của Trường Genetic Computer, Singapore;
  • Hoàn thành chương trình 3 năm tại Việt Nam sẽ nhận bằng Cao đẳng Công nghệ thông tin (Higher Dipoma) do Trường Genetic Computer, Singapore cấp. Sinh viên có thể tiếp tục học 1 năm cuối chuyển tiếp tại Trường Genetic Computer, Singapore để được nhận bằng cử nhân do Đại học Greenwich, Vương quốc Anh cấp nếu đủ điều kiện chuyển tiếp.
  • Nếu có nhu cầu, học viên sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm đầu sẽ nhận được bằng Trung cấp công nghệ thông tin (Diploma) Trường Genetic Computer, Singapore.

 

Xem thêm chi tiết tại: http://ts.sie.udn.vn/Detail.aspx?id=3

 

Tin từ Khoa Đào tạo Quốc tế, ĐHĐN - http://www.udn.vn/