Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2015 với tổng 1.300 chỉ tiêu.

Số lượng 1.300 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ như sau: Anh (80), Ô-xtơ-rây-li-a (100), Niu Di-lân (50), Hoa Kỳ (100), Ca-na-đa (40), Pháp (190), Đức (190), Bỉ (45), Nga (30), Nhật Bản (130), Trung Quốc (100), Xin-ga-po (40), Hàn Quốc (30), các nước khác (175).

Phân công theo nhóm ngành, cụ thể:

STT

Nhóm ngành

Số lượng

Tỉ lệ %

1

Khoa học tự nhiên

250

19,23

2

Khoa học kỹ thuật, công nghệ

400

30,77

3

Khoa học xã hội

150

11,54

4

Nông - Lâm - Thủy sản

200

15,38

5

Y - Dược

100

7,69

6

Kinh tế - Quản lý

150

11,54

7

Nghệ thuật - Thể dục thể thao

50

3,85

 

Tổng số

1.300

100%

 

Đối tượng dự tuyển

Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn theo quy định của Nhà nước tại các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và cao đẳng không bao gồm trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là trường).

Sinh viên mới tốt nghiệp đại học, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.

Điều kiện dự tuyển

Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ sở đào tạo đã cử đi học;

Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển;

Đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ;

Có công văn cử dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác hoặc trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp tùy theo đối tượng;

Có đủ trình độ ngoại ngữ theo quy định.

Với giảng viên, phải có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ;

Đối với sinh viên, học viên phải có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên đối với trường hợp mới tốt nghiệp đại học; kết quả đại học đạt loại giỏi đồng thời kết quả học thạc sĩ đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) đối với trường hợp mới tốt nghiệp thạc sĩ; 

Được một trường đại học hoặc cao đẳng xác nhận đủ điều kiện tuyển dụng làm giảng viên, ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp và được bố/mẹ hoặc người bảo lãnh có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử dự tuyển theo quy định ;

Trường hợp đối tượng dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học, chưa qua đào tạo thạc sĩ nhưng được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận học thẳng chương trình tiến sĩ (không phải qua đào tạo thạc sĩ) sẽ được xem xét trên cơ sở hồ sơ dự tuyển phải có văn bản của cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận học thẳng chương trình tiến sĩ;

Những ứng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học đại học, thạc sĩ theo các chương trình học bổng Hiệp định hoặc Ngân sách nhà nước phải có ít nhất 2 năm công tác kể từ khi về nước tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo Thông báo này hoặc thông báo bổ sung (nếu có) mới được phép đăng ký dự tuyển đi học tiến sĩ theo Đề án 911;

Trường hợp đối tượng được cử đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước hoặc diện Hiệp định nhưng không hoàn thành khóa học, vi phạm quy định của người được hưởng học bổng có sử dụng ngân sách Nhà nước, phải bồi hoàn kinh phí đào tạo và những trường hợp đã hoàn thành khóa học đại học, thạc sĩ nhưng không báo cáo tốt nghiệp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không được dự tuyển theo Thông báo này.

Điều kiện về ngoại ngữ

Ứng viên cần có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau:

Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ quốc tế tương đương trình độ B2 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ quan khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển theo Thông báo này, phù hợp với yêu cầu tiếp nhận đào tạo tiến sĩ của nước và cơ sở đào tạo dự kiến sẽ đến học;

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài, nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước đó có xác nhận bằng văn bản về ngôn ngữ khóa học phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng để theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại nước đăng ký đến học.

Quy trình đăng ký

Căn cứ Thông báo này, các trường tổ chức hội đồng xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên, chiến lược phát triển của nhà trường và lập danh sách trích ngang ứng viên được trường cử dự tuyển xếp theo thứ tự ưu tiên dự tuyển đi học ở từng nước (nêu rõ tiêu chí ưu tiên xét chọn từng ứng viên) kèm theo công văn đề nghị xem xét phê duyệt trúng tuyển gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài).

Lưu ý: đối với nước Anh, Ô-xtơ-rây-li-a, mỗi trường chỉ đề cử từ 01 đến 02 ứng viên dự tuyển.

Công văn và danh sách trích ngang ứng viên (theo mẫu tại Phụ lục 1 và 2) do các trường cử dự tuyển cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) theo địa chỉ e-mail: dean911@vied.vn và bản chính gửi qua đường văn thư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không xem xét xử lý hồ sơ ứng viên do các trường cử dự tuyển trong trường hợp nhà trường không thực hiện quy trình xét chọn ứng viên theo quy định, không lập danh sách ứng viên được đề cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên đối với từng nước.

Hồ sơ dự tuyển của ứng viên

Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển đi học tại 01 nước gồm đầy đủ các giấy tờ xếp theo thứ tự sau đây (tất cả giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, các bản sao phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền, mỗi loại giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai):

Công văn, danh sách ứng viên được trường cử dự tuyển (có tên ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển);

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3) được kê khai đầy đủ, có xác nhận của cơ sở cử dự tuyển;

Bản sao hợp lệ các hợp đồng, quyết định tuyển dụng làm giảng viên toàn thời gian tại trường đại học, cao đẳng, trường hợp giảng viên hợp đồng (không phải là công chức, viên chức) thì cần nộp thêm bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản sao hợp lệ bảng lương và giấy chứng nhận đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội trong đó có thể hiện các mốc thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, mức lương và mã ngạch lương; 

Xác nhận ứng viên đủ điều kiện tuyển dụng làm giảng viên sau khi có bằng tiến sĩ và Hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của một trường đại học, cao đẳng đối với ứng viên là đối tượng quy định;

Bản cam kết, được kê khai đầy đủ, có xác nhận của trường cử dự tuyển và đóng dấu giáp lai các trang;

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý giảng viên hoặc xác nhận của UBND địa phương;

Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học; bằng và bảng điểm thạc sĩ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng nhưng sau khi trúng tuyển ứng viên làm thủ tục đi học cần phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm chính thức. 

Trường hợp bằng, bảng điểm, các giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nước ngoài cấp phải cung cấp bản dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt kèm theo thông tin quy định thang điểm đánh giá của phía nước ngoài. 

Đối với người học đại học liên thông, học theo hình thức vừa làm vừa học cần phải nộp cả bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng.

Ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại nước ngoài nhưng không thuộc diện đi học bằng học bổng Hiệp định, ngân sách Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học và những ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài cần nộp kèm theo giấy chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị theo quy định;

Bản dịch công chứng văn bản của cơ sở đào tạo nước ngoài đồng ý tiếp nhận đào tạo thẳng theo chương trình tiến sĩ đối với ứng viên tốt nghiệp đại học dự tuyển học thẳng tiến sĩ;

Bản dịch công chứng văn bản tiếp nhận đào tạo, văn bản đồng ý cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần do cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước cấp (nếu có);

Đề cương nghiên cứu đã được Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của trường cử dự tuyển phê duyệt và ký xác nhận (có đóng dấu của trường);

Bản kê khai danh mục các công trình khoa học đã công bố, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia được cơ quan công tác hoặc cơ quan phê duyệt, công bố kết quả công trình xác nhận; Giấy tờ khác (nếu có);

Bản sao hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển.

Ứng viên đăng ký dự tuyển đồng thời theo cả 2 phương thức sau:

Đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ (từng loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cần scan thành file theo định dạng pdf, mỗi file dung lượng dưới 1MB);

Gửi đảm bảo hồ sơ giấy qua đường bưu điện đến Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi ghi đầy đủ thông tin (theo mẫu tại Phụ lục 8). (Lưu ý: Hồ sơ chỉ được tiếp nhận qua đường bưu điện chuyển đến Cục Đào tạo với nước ngoài).

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 31/3/2015 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời điểm hoàn thành đăng ký online).

Đan Thảo (GD&TĐ)

www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH