Theo yêu cầu của Cục thuế để quyết toán thuế năm 2014, đề nghị người có thu nhập khai lại chính xác thông tin người phụ thuộc để cơ quan trả thu nhập có cơ sở tiến hành quyết toán thuế theo đúng quy định.

Cá nhân có thu nhập tự chịu trách nhiệm về thông tin trong bảng trên trước Cơ quan thuế.

Các phòng khoa nhanh chóng kê khai thông tin nộp về Ban Kế hoạch tài chính đến hết ngày 18/03/2015 theo địa chỉ email vovanty58@gmail.com để Ban Kế hoạch tài chính nhập dữ liệu quyết toán thuế kịp thời.

Ghi chú :

- Người phụ thuộc dưới 14 tuổi photocopy giấy khai sinh kèm theo. 

- Người phụ thuộc trên 14 tuổi photocopy chứng minh nhân dân kèm theo.

Tải bảng kê thông tin nguời phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đến năm 2014 tại đây

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH