Sáng ngày 31/3/2015, tại Hội trường A5 - Trường Đại học Sư phạm, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

 

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Trương Bá Thanh - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã đến dự và báo cáo trước 262 đảng viên đến từ các đảng bộ: Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Sư phạm và Trường Cao đẳng Công nghệ.

 

 

Đảng viên thuộc 3 Đảng bộ: Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Bách Khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ đã tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Công Trí quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) với những nội dung trọng tâm: dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhắc nhở các đảng viên tham dự Hội nghị cần nghiên cứu với tinh thần sẵn sàng phản biện và góp ý, bởi vì văn kiện trình ra trong Hội nghị Trung ương 10 là văn kiện dự thảo để Trung ương cho ý kiến và sắp tới sẽ ban hành dưới dạng dự thảo để lấy ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Tiếp đến, đồng chí Ngô Văn Hà báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; đồng chí Trương Bá Thanh trình bày báo cáo kết quả  4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ ĐH Đà Nẵng. Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh sinh viên ĐH Đà Nẵng. Đặc biệt, Đảng ủy ĐH Đà Nẵng đã chỉ đạo Đảng ủy các trường thành viên xây dựng và cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp, nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của mỗi đơn vị.

 

Báo cáo viên Ngô Văn Hà mang đến Hội nghị nhiều câu chuyện trung thực và ý nghĩa về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Trương Bá Thanh - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐH Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2015, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần phải tiếp tục với nội dung “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.”

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy ĐH Đà Nẵng cũng đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm 2015.

 

 

Cũng trong chiều ngày 31/3 tại Hội trường A Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 của các đơn vị còn lại.

 

Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; GS.TS Trần Văn Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Đà Nẵng; GS.TS Trương Bá Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐH Đà Nẵng; TS Nguyễn Thị Kim Bình – Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐH Đà Nẵng; và 490 Đảng viên đến từ các Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, CĐ Công nghệ thông tin và Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Công Trí quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) với các nội dung chính như: dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số vấn đề khác. 

                                      

Đ/c Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu một số nội dung quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) thông qua                                      


Tiếp đó, Đ/c Trần Ngọc Ánh – Báo cáo viên Đảng ủy ĐH Đà Nẵng đã mang đến chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đ/c Trương Bá Thanhtrình bày báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ ĐH Đà Nẵng.

Đ/c Trần Ngọc Ánh – Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN và những câu chuyện về tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chủ tịch

 

GS.TS Trương Bá Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy ĐH Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy ĐH Đà Nẵng cũng đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm 2015.

 

Tin từ Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH