Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 lần 5

06/04/2015

Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lăk.

Xem file đính kèm tại đây

 

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lăk (Đối tượng tốt nghiệp đủ 36 tháng).

Xem file đính kèm tại đây

 

Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lăk (Đối tượng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng).

Xem file đính kèm tại đây

 

Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (Đối tượng tốt nghiệp đủ 36 tháng).

Xem file đính kèm tại đây

 

Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (Đối tượng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng).

Xem file đính kèm tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/