Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng của cấp trên, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, trong hai ngày 04 và 05/4/2015, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: “Đổi mới – Phát triển, xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2020”.Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Kim Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Phan Bảo An, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy.
 


Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Phân hiệu lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 


Đồng chí Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu
 

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, quan hệ với các doanh nghiệp, quan hệ quốc tế; thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục & khảo thí, công tác tài chính...); lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm đều đạt đơn vị vững mạnh, có năm đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Phân hiệu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới (kết nạp 51 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 30 sinh viên), chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt, học tập, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI), học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng…
 


Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu, trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua; đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ Phân hiệu nghiêm túc, đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. Đồng chí lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần vận dụng kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Phân hiệu cần tập trung chỉ đạo trong 5 năm tới là: khẩn trương hoàn thành chiến lược phát triển, quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt để thực hiện; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát triển ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo việc phát triển đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực công tác; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ. Đồng chí đề nghị đảng viên tham dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, trí tuệ, tâm huyết để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Phân hiệu nhiệm kỳ 2015-2020 để đủ sức lãnh đạo Phân hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 


Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Thay mặt Đại hội, đồng chí Đặng Văn Mỹ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Dưỡng để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện và thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ Phân hiệu sẽ ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra nhằm đưa Phân hiệu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu có uy tín, đạt chuẩn và sánh ngang với với các trường đại học khác ở khu vực Tây Nguyên và trong cả nước.
 


Đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương, Phó Bí thư Chi bộ Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội


Đảng bộ Phân hiệu xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tập trung đổi mới căn bản, toàn diện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN để xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng vào năm 2020.
 

Để thực hiện được mục tiêu trên, đại hội đã nhất trí đề ra một số chỉ tiêu cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020:Về đào tạo: 

- Mở thêm từ 4 chuyên ngành đào tạo trở lên, nâng tổng số ngành đào tạo đại học, cao đẳng lên đến 21 chuyên ngành.

- Xây dựng một số chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo liên kết với nước ngoài. Phấn đấu có 2 chương trình đạo tạo được kiểm định chất lượng, trong đó có ít nhất một chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực hoặc quốc tế.

- Quy mô tuyển sinh bình quân hàng năm 800 sinh viên chính quy, 200 sinh viên VLVH, bằng hai; tiếp nhận, đào tạo 100 đến 150 sinh viên Lào; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 70%.

- Phân hiệu được tổ chức đánh giá ngoài công nhận đảm bảo chất lượng giáo dục.
 

Hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế:

- Hàng năm có từ 20 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của cán bộ, giảng viên; 20 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện.

- Hình thành tạp chí Khoa học và Phát triển trên cơ sở tập san Phân hiệu, phát hành 2 số/năm.

- Hàng năm có trên 20 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành; tổ chức từ 1 đến 2 hội thảo khoa học trong nước và phối hợp tổ chức 1 hội thảo quốc tế.

- Triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký kết và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học.
 

Tổ chức bộ máy, cán bộ:

- Lãnh đạo việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tổ Thanh tra – Pháp chế; các trung tâm: Khoa học & Công nghệ, Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên; thành lập các khoa, các tổ bộ môn và các nhóm nghiên cứu giảng dạy theo hướng chuyên môn hóa.

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học theo hướng đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc gia.

- Phân hiệu có trên 150 cán bộ, giảng viên vào năm 2018. Trong số giảng viên cơ hữu có 90% học vị trên đại học, trong đó 10% có học vị tiến sĩ, 2% có học hàm phó giáo sư.
 

Xây dựng cơ sở vật chất:

- Xây dựng mới 30 phòng học, các khu thực hành, thí nghiệm; xây dựng 2 ký túc xá với sức chứa 1.000 sinh viên, khu nhà làm việc Phân hiệu (trong đó có trụ sở của 2 trung tâm trực thuộc), nhà thi đấu đa năng; nâng cấp, hình thành Thư viện mở.
 

Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể: 

Hàng năm kết nạp 15 đảng viên mới, trong đó có 10 sinh viên; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên được cấp trên công nhận vững mạnh.


Với sự nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã bầu ra 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm Đ/c Đặng Văn Mỹ, Đ/c Nguyễn Phi Hùng, Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng, Đ/c Đàm Hùng Phi và Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương; bầu 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 


Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Phân hiệu khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đ/c Đặng Văn Mỹ làm Bí thư Đảng ủy, đ/c Nguyễn Phi Hùng làm Phó Bí thư Đảng ủy và bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đ/c: Đ/c Nguyễn Phi Hùng, Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng và Đ/c Đàm Hùng Phi.
 


Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng với Đảng viên trong Đảng bộ

 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một số hình ảnh trong Đại hội:
 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Hành chính, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hộiĐồng chí Nguyễn Thành Ba, Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại hội, công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu khóa II


 
Đồng chí Nguyễn Tố Như, Bí thư Chi bộ Giảng viên, trình bày Tham luận "Đổi mới mô hình giảng dạy theo hướng gia tăng kỹ năng thực hành"


 
Đồng chí Phan Thị Như Luyến, đảng viên Chi bộ Sinh viên, trình bày tham luận "Cảm nghĩ của sinh viên khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng"


 
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II


 

 

 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phân hiệu khóa II


Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội


Đồng chí Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, tặng hoa cho đồng chí Alăng Thớ, Đảng ủy viên khóa I không tiếp tục nhiệm kỳ mới

 

Tin từ Phân hiệu Kon Tum - http://kontum.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH