Chương trình tập huấn “Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA”

08/04/2015

Sáng ngày 06/4/2015, tại Đại học Đà Nẵng diễn ra chương trình tập huấn “Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA(*)”. Chương trình tập huấn do Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ĐHĐN tổ chức.

 

 

 

Tham dự chương trình có 130 đại biểu đến từ 15 trường CĐ, ĐH khu vực miền Trung và 9 đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN.

 

Chương trình diễn ra trong 02 ngày từ 06 - 07/4/2015 với 5 nội dung chính:

 

(1) Văn hóa đảm bảo chất lượng, xây dựng hệ thống đảm bao chất lượng bên trong – những việc cần làm đối với lãnh đạo, toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) để đáp ứng tiêu chuẩn AUN-QA;

(2) Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo với 15 tiêu chuẩn  AUN-QA;

(3) Cách thức và thực hành xây dựng mục tiêu đào tạo, viết chuẩn đầu ra , thiết kế chương trình đào tạo, đề cương môn học, phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra và các yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-QA;

(4) Cách tổ chức và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA;

(5) Chuẩn bị cơ sở vật chất, thủ tục cho việc đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA.

 

 

 

Sau buổi tập huấn, các đại biểu được phát giấy chứng nhận tham dự khóa tập huấn. Trong thời gian sắp đến, Ban ĐBCL Giáo dục, ĐHĐN sẽ tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài ĐHĐN.

 

 

 

(*) AUN-QA: là viết tắt của cụm từ “Asian University Network-Quality Assurance”

 

Tin, ảnh: Mai Hương – Văn phòng ĐHĐN

http://www.udn.vn/http://www.udn.vn/