Thông báo mời thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015

11/05/2015

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

 

1/  Lắp đặt trang thiết bị cho hai phòng LAB do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân tài trợ:           

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

Giá trị bảo lãnh dự thầu

(VNĐ)

Hình thức đấu thầu

1/ Gói thầu số LAB12 - Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho hai phòng LAB

1.000.000.000,00

-

Chào hàng cạnh tranh, trong nước

 

-        Tên Bên mời thầu:             Đại học Đà Nẵng

-        Tên gói thầu:                    

Gói thầu số LAB12 - Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho hai phòng LAB.

-        Tên dự án: “Lắp đặt trang thiết bị cho hai phòng LAB do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân tài trợ”.

-        Nguồn vốn: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân tài trợ.

-        Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước.

-        Thời gian phát hành HSYC từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

-        Giá bán HSYC:     Miễn phí;

-        Địa điểm phát hành HSYC:     Ban Cở sở vật chất, Đại học Đà Nẵng.

                                             Số 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng.

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536.

-        Địa chỉ nhận HSĐX:      Ban Cở sở vật chất, Đại học Đà Nẵng.

                                             Số 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536

-        Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

 

2/  Đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh năm 2014 thuộc Đại học Đà Nẵng:           

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

Giá trị bảo lãnh dự thầu

(VNĐ)

Hình thức đấu thầu

1/ Gói số NT01 – Nội thất văn phòng

1.263.750.000

15.000.000

Đấu thầu rộng rãi, trong nước

2/ Gói số HTM01 – Hệ thống mạng và phần mềm

2.975.198.000

30.000.000

Đấu thầu rộng rãi, trong nước

3/ Gói số TBTV01 - Trang thiết bị văn phòng và thư viện

5.679.600.000

60.000.000

Đấu thầu rộng rãi, trong nước

4/ Gói số STV01 – Sách tham khảo thư viện

155.630.000

-

Chào hàng cạnh tranh, trong nước

 

-        Tên Bên mời thầu:             Đại học Đà Nẵng

-        Tên gói thầu:                     

1/ Gói số NT01 – Nội thất văn phòng;

2/ Gói số HTM01 – Hệ thống mạng và phần mềm;

3/ Gói số TBTV01 - Trang thiết bị văn phòng và thư viện.

4/ Gói số STV01 – Sách tham khảo thư viện.

-        Tên dự án: “Đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh năm 2014 thuộc Đại học Đà Nẵng”.

-        Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và tự bổ sung của ĐHĐN.

-        Hình thức đấu thầu:

1/ Đấu thầu rộng rãi, trong nước(đối với các gói thầu số: NT01 – Nội thất văn phòng; HTM01 – Hệ thống mạng và phần mềm và TBTV01 - Trang thiết bị văn phòng và thư viện).

2/ Chào hàng cạnh tranh, trong nước(đối với các gói thầu số: STV01 – Sách tham khảo thư viện).

-        Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 21 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

-        Thời gian phát hành HSYC từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

-        Giá bán 1 bộ HSMT:     2.000.000 đồng VN (Hai triệu đồng VN);

-        Giá bán 1 bộ HSYC:     Miễn phí;

-        Địa điểm phát hành HSYC:     Ban Cở sở vật chất, Đại học Đà Nẵng.

                                             Số 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng.

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536.

-        Địa chỉ nhận HSĐX:      Ban Cở sở vật chất, Đại học Đà Nẵng.

                                             Số 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536

-        Hạn cuối tiếp nhận HSMT: 08 giờ 00, ngày 21 tháng 5 năm 2015.

-        Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

 

-          Các nhà thầu muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tại:

                                Ban Cở sở vật chất, Đại học Đà Nẵng

                               Điện thoại: 0236.3817383      Fax: 0236.3812536

 

Đại học Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

         Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Cơ sở vật chất, Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

0236.3817383      Fax: 0236.3812536

 

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Cơ sở vật chất, Đại học Đà Nẵng sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

 

Trân trọng.