Tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

12/05/2015

Sáng 11/5/2015, tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Tham dự buổi tập huấn có thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đại diện Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2015; đại diện các cơ sở giáo dục đại học và các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chẩn chức danh GS, PGS năm 2015.

 

GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước  trình bày báo cáo tập huấn

 

Đến với buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến về các nội dung chính như: (1) Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS; (2) Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS; (3) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp; (4) Báo cáo tại Hội nghị Tập huấn của Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;…. Ngoài ra, các đại biểu còn được tổ thư ký giải đáp các vấn đề liên quan.

 

Tổ thư ký giải đáp các thắc mắc liên quan

 

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm các chức danh GS, PGS là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chủ chốt trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia và dần tiệm cận chuẩn mực của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Chủ trương này cũng tạo cơ sở để xác định vai trò, trách nhiệm và phương hướng phấn đấu cho cán bộ khoa học, giáo dục, đồng thời là cơ sở đề xuất và thực hiện các chính sách, chế độ sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức có trình độ cao này.

 

Tham dự buổi tập huấn có các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chẩn chức danh GS, PGS năm 2014

 

Buổi tập huấn do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước các cấp, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện.

 

GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi tập huấn

 

Tin, ảnh: Mai Hương - Văn phòng Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/