Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các Cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Thủ trưởng Cơ quan Đại học Đà Nẵng;

- Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở.

 

Liên tịch Ban Giám đốc – Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã nhất trí tổ chức Chương trình tham quan nước ngoài dịp hè năm 2015 cho cán bộ viên chức (CBVC), cụ thể như sau:

 

Xem chi tiết tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH