Sáng ngày 10/6/2015, tại ĐHĐN, Trung tâm Phát triển phần mềm ĐHĐN đã phối hợp với Microsoft VN và Công ty ASUS VN tổ chức ra mắt và giới thiệu sản phẩm Smart Book. Đây là Dự án Smart Book đầu tiên của một Đại học Việt Nam.

 

 

 

  

 

Thực hiện: Mai Hương - Văn phòng ĐHĐN
Người đọc: Kim Ánh - Văn phòng Đoàn ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH