Thời Gian

Mã số

Trận đấu

Địa điểm

Kết quả

Ngày

Giờ

Trận

Cặp đấu

 

 

Thứ 6,ngày 13/03

14h00

T1

B4-B3

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Đại học Kinh tế - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

4-0

15h40

T2

B1-B2

Cao đẳng Đức Trí

Cao đẳng Việt Hàn

SVĐ Ngũ Hành Sơn

0-0

Thứ 7,ngày 14/03

14h00

T3

A1-A2

Cao đẳng Việt Tiến

Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

3-2

15h40

T4

C1-C2

Cao đẳng Phương Đông

Đại học Bách khoa - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

2-2

Chủ nhật,ngày 18/03

13h30

T5

B2-B4

Cao đẳng Việt Hàn

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

SVĐ Quân khu 5

0-5

15h00

 

Khai mạc

SVĐ Quân khu 5

 

15h40

T6

B1-B3

Cao đẳng Đức Trí

Đại học Kinh tế - ĐHĐN

SVĐ Quân khu 5

2-2

Thứ 2,ngày 19/03

14h00

T7

Thua T3

Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Đại học Sư phạm - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

0-7

15h40

T8

Thua T4

Đại học Bách khoa - ĐHĐN

Cao Đẳng Công nghệ - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

5-1

Thứ 3,ngày 20/03

14h00

T9

B3-B2

Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Cao đẳng Việt Hàn

SVĐ Ngũ Hành Sơn

0-0

15h40

T10

B1-B4

Cao đẳng Đức Trí

Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

SVĐ Ngũ Hành Sơn

0-3

Thứ 4,ngày 21/03

14h00

T11

Thắng T3

Cao đẳng Việt Tiến

Đại học Sư phạm - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

 

15h40

T12

Thắng T4

Cao đẳng Phương Đông

Cao Đẳng Công nghệ - ĐHĐN

SVĐ Ngũ Hành Sơn

 

Thứ 6,ngày 23/03

14h00

BK1

Ia-Ib

 

 

SVĐ Quân khu 5

 

15h40

BK2

Ic-IIb

 

 

SVĐ Quân khu 5

 

Chủ nhật, ngày 25/03

14h30

CK

 

 

 

SVĐ Quân khu 5

 

 

 

 

 

Bế mạc

SVĐ Quân khu 5

 

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH