Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo về hệ thống tài chính Việt Nam

13/07/2015

Hội thảo được tổ chức vào ngày 10/7 tại Hội trường E, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng và là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX01.15/11-15. Với chủ đề “Những giải pháp ổn định hệ thống tài chính Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên đến từ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Kinh tế Huế, ĐH Quy Nhơn cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 

Trong phát biểu đề dẫn của mình, GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Sau hơn 26 năm cải cách, hệ thống tài chính của Việt Nam đã hình thành khá đầy đủ các cấu phần cần thiết, đã có phần lớn thị trường bộ phận, định chế tài chính, các công cụ tài chính cũng như mô hình giám sát. Tuy nhiên, hệ thống tài chính còn tồn đọng một số hạn chế như: thị trường tài chính chưa thiết lập được một cơ chế vận hành đủ hiệu quả, các lực lượng tham gia thị trường chưa thể phát huy đầy đủ vai trò của mình; vấn đề giám sát hệ thống tài chình còn những hạn chế; khả năng ứng phó với các cú sốc của thị trường và điều tiết nguồn vốn từ bên ngoài vào chưa hiệu quả; hệ thống tài chính còn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn kinh tế vĩ mô…”

 

GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu đề dẫn

 

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế phát biểu tại Hội thảo

 

Ông nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hiện nay đã trở nên cấp thiết, để đảm bảo cho hệ thống tài chính hoạt động một cách an toàn, hiệu quả và bền vững, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Ban chủ nhiệm đề tài mong muốn có thêm nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm làm rõ và bổ sung những vấn đề an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam.

 

 

Hội thảo đã nghe 4 bài tham luận là:

  • Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam và những vấn đề đặt ra – TS Cao Thị Ý Nhi, ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Những hàm ý về điều tiết vĩ mô từ khủng hoảng tài chính 2007 và khủng hoảng nợ công đối với sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam – PGS.TS Lâm Chí Dũng, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  • Khả năng cảnh báo bất ổn tài chính của mô hình EWS Logit/Probit ở Việt Nam – PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Vai trò của nhà đầu tư tổ chức trong việc lan truyền sốc thanh khoản: Minh chứng từ khủng hoảng  tài chính toàn cầu 2008-2009 – TS Đặng Tùng Lâm, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

 

 

PGS.TS Lâm Chí Dũng và TS Đặng Tùng Lâm đến từ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tham gia báo cáo tại Hội thảo


Trên cơ sở 4 bài tham luận, các đại biểu đã cùng nhau tranh luận xoay quanh các vấn đề: Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống tài chính nói chung và đánh giá  đến an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam; đánh giá rủi ro và an ninh tài chính tại các định chế tài chính/thị trường tài chính; tác động của hội nhập quốc tế đến ổn định tài chính của Việt Nam; đánh giá hệ thống giám sát tài chính và đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

 

 

 

Kết thúc hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài đánh giá rất cao tinh thần tranh luận sôi nổi cũng như những ý kiến đóng góp mang tính khả thi, thiết thực mà các đại biểu đã đưa ra. Hội thảo đã mang đến những góc nhìn đa chiều về hệ thống tài chính Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và đề xuất được những giải pháp cần thiết để hệ thống này hoạt động hiệu quả, tiếp cận gần hơn với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, giúp Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình.

 

 

Xem thêm bài viết này tại: http://www.ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=9639:thi-truong-tai-chinh-viet-nam-chua-thiet-lap-duoc-co-che-van-hanh-du-hieu-qua-cac-luc-luong-tham-gia-thi-truong-chua-the-phat-huy-het-vai-tro-cua-minh&catid=31&Itemid=27

 

Tin từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHDN - http://due.udn.vn/