Thông báo học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo

29/07/2015

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo trong khuôn khổ Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015.

 

Đối tượng và điều kiện tham gia:

- Ứng viên là cán bộ, giảng viên thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Kinh tế, Y dược có nguyện vọng theo học tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo;

Đối với chương trình tiến sĩ:

+ Có bằng thạc sĩ, không quá 30 tuổi;

+ Có khả năng nói, viết tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

Đối với chương trình sau tiến sĩ:

+ Có bằng tiến sĩ, không quá 35 tuổi;

+ Có khả năng nói, viết tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

- Ứng viên nộp đơn xin học bổng là cán bộ của trường đại học hoặc do trường đề cử.

 

1. Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin học bổng (mẫu đính kèm);

- Lý lịch bản thân;

- Bản đề xuất nghiên cứu;

- Thư chấp nhận của giáo sư từ trường Đại học Áo (Ứng viên có thể không nộp thư chấp nhận này vào thời điểm nộp đơn nếu chưa nhận được phản hồi từ giáo sư).

 

2. Kinh phí: ứng viên trúng tuyển sẽ được đài thọ chi phí bao gồm:

- Đối với chương trình tiến sĩ tại Áo:

+ Ứng viên nhận học bổng sẽ được miễn học phí;

+ Tài trợ chi phí chỗ ở, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt hằng tháng       (tối đa 3 năm): 940 Euro/ tháng;

+ Nếu ứng viên đưa người thân đi cùng sẽ phải tự chi trả 5000 Euro để nhận giấy phép cư trú cho người thân.

- Đối với chương trình sau tiến sĩ: Trợ cấp chi phí chỗ ở, bảo hiểm hằng tháng (3-6 tháng): 1.310 Euro/ tháng.

 

3. Hạn chót nộp hồ sơ: 15/8/2015

 

4. Thời gian phỏng vấn dự kiến: 8/2015

 

5. Cách thức nộp đơn

Ứng viên nộp hồ sơ đến:

a. Điều phối viên ASEA-UNINET tại Việt Nam

PGS.TS. Mai Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt

Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 4 38693796

Fax: +84 4 38696720

Email: tung.maithanh@hust.edu.vn

b. Gửi email đến Văn phòng Asea-Uninet: office@asea-uninet.org với chủ đề: Scholarship Vietnam 2015 – « tên ứng viên » và bản sao (Cc) đến địa chỉ email : hlngoc@ac.udn.vn  để Bà Hồ Lộng Ngọc, điều phối viên ASEA-UNINET tại ĐHĐN tổng hợp viết thư hỗ trợ.

 

6. Tiêu chí lựa chọn ứng viên

Các ứng viên sẽ được lựa chọn thông qua Ủy ban các chuyên gia quốc tế của ASEA-UNINET tại Việt Nam theo các tiêu chí sau :

- Khả năng ngôn ngữ ;

- Khả năng chuyên môn : khả năng trình bày dự án thuyết phục;

- Tính khả thi của dự án tại trường đại học Áo;

- Tầm quan trọng của dự án đối một trong các lĩnh vực trọng tâm của ASEA-UNINET.

 

Xem thêm chi tiết tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/