Đại học Đà Nẵng thông báo mời thầu

04/08/2015

Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc các dự án đầu tư cơ sở vật chất năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

 

Xem chi tiết tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/