Ngày 27/3/2012, tại hội trường Đại học Đà Nẵng, Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 45, Hướng dẫn số 01, Quyết định số 46 và Quy định số 47 của Ban Chấp hành TW khoá XI. Toàn thể các cấp ủy và đảng viên của Đảng bộ đã được triệu tập tham dự Hội nghị (12 chi bộ, 130 đảng viên).

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đ/c Bùi Văn Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng báo cáo Quy định thi hành Điều lệ Đảng (số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương) và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng (số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương).

Đ/c Bùi Văn Tiếng - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng báo cáo Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Hội nghị cũng đã được nghe đ/c Dương Quốc Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VII Điều lệ Đảng khóa XI (ban hành theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương) và báo cáo Quy định những điều đảng viên không được làm (số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương).

Đ/c Dương Quốc Việt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Đ/c Trần Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng đã phát biểu tổng kết hội nghị và hướng dẫn các cấp ủy trong thời gian tới tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 45, Hướng dẫn số 01, Quyết định số 46 và Quy định số 47 của Ban Chấp hành TW khoá XI trong các cuộc họp thường kỳ của Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng và các chi bộ trực thuộc.

Đ/c Trần Hữu Phúc - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng đã phát biểu tổng kết hội nghị

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH