Cơ hội mới cho thí sinh đăng ký vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy

01/09/2015

Theo Quyết định số 3004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/8/2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo hai ngành mới trình độ đại học hệ chính quy:

Khoa học và kỹ thuật máy tính (Computer Science and Engineering)

Quản trị và kinh doanh quốc tế (International Business and Management)

 

Đây là hai ngành mang tính đặc thù phát triển trên cơ sở các chương trình đào tạo của các trường đối tác Vương quốc Anh, được triển khai đào tạo tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Đại học Đà Nẵng cấp.

 

Xem chi tiết tại đây: http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=741

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/