Thông báo về buổi giới thiệu “Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2016 - 2017”

10/09/2015

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khoá học sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) sẽ tổ chức buổi giới thiệu “Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2016 - 2017” tại thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

 

1.  Mục đích: Giới thiệu chương trình tuyển sinh khóa 2016 – 2017 của Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS đến cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước.

 

2. Thời gian:15h00 - 17h00 ngày 15/9/2015 (Thứ Ba)

 

3. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (Dự kiến)

4. Thành phần tham dự:

4.1. Phía tổ chức JICE:

- Ông Hideki Kemmotsu, quốc tịch: Nhật Bản, Trưởng đại diện Văn phòng học bổng JDS tại Việt Nam;

 - Bà Đào Thị Huế, Trợ lý Trưởng đại diện Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam;

4.2. Phía Đà Nẵng:

 - Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

 

Mọi thông tin liên quan đến việc xác nhận tham dự, xin liên hệ Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, tầng 25, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (Cô Nguyễn Phan Thúy Uyên), điện thoại: (0236)-3889543; email: uyennpt@danang.gov.vn/japandanang@danang.gov.vn

 

Tin từ Ban Hợp tác quốc tế, ĐHĐN - http://www.udn.vn/