Kính gửi:
- HIỆU TRƯỞNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THÀNH VIÊN
- THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Theo thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bão số 3 có khả năng đổ bộ vào địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vào chiều tối ngày 14/9/2015.
 
Nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra, Đại học Đà Nẵng thông báo:
 
1. Sinh viên, học sinh các trường thành viên, các trung tâm đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng được nghỉ học từ buổi học chiều ngày 14/9/2015 cho đến khi ngưng bão hoặc bão đã ra khỏi địa phận thành phố Đà Nẵng.
 
2. Các trường, các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Đại học Đà Nẵng khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão, phân công trực ban 24/24 kể từ 13h00 ngày 14/9/2015 cho đến 19h00 ngày 15/9/2015 và báo cáo kịp thời về Đại học Đà Nẵng trong trường hợp có sự cố xảy ra (báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng hoặc thông qua Chánh Văn phòng).
 
 Đề nghị Hiệu trưởng các trường, Trưởng các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh nội dung thông báo này và triển khai thực hiện.
 
Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/
 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH