Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016

17/09/2015

Thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016. Đó là những nội dung chính tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Khoa Y Dược - ĐHĐN ngày 11/9 vừa qua.
 

Đến dự Hội nghị về phía Đại học Đà Nẵng có sự hiện diện của PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, TS. Đoàn Gia Dũng – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, ThS. Phạm Văn Tường - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN, ThS. Huỳnh Bọng - Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHĐN.
 

Về phía Khoa Y Dược có TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Y Dược; TS.BS Phan Thế Phước Long – Phó Trưởng khoa Y Dược; ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn – Phó Trưởng khoa Y Dược; ThS. Lê Văn Phụng - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng HCTH cùng toàn thể CBVC, người lao động.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu và CBCCVC đã được nghe báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Khoa; báo cáo thu chi tài chính; các tham luận về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học …
 

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của cá nhân đồng chí Trưởng khoa và của tập thể CBCCVC Khoa Y Dược; đồng thời cũng chỉ đạo Khoa phải chủ động nhanh chóng xây dựng đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020 trong thời gian đến. 

 

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn - Trưởng khoa Y Dược cũng đã nêu ra và tìm hướng khắc phục những vướng mắc, hạn chế để phấn đấu xây dựng và đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Khoa Y Dược, các mặt hoạt động của Khoa tiếp tục được duy trì và có những bước phát triển tốt: Giữ vững ổn định chính trị; công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả tốt; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh; tiếp tục hoàn thiện và triển khai tốt qui chế đào tạo các bậc học; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác kế hoạch từng bước đi vào nền nếp, hoàn thiện các qui định, qui chế về công tác tài chính, minh bạch, rõ ràng, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Khoa; hợp tác quốc tế trong đào tạo tiếp tục mở rộng và có chiều sâu; đời sống của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện. Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCCVC trong năm học qua về những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Khoa, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, thách thức mà tập thể CBCCVC Khoa phải vượt qua để tiếp tục xây dựng phát triển bền vững.
 

      
TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn - Trưởng Khoa Y Dược phát biểu tại Hội nghị     

 

Nhìn chung, năm học 2014–2015, Lãnh đạo Khoa Y Dược - ĐHĐN đã tăng cường tính tự chủ, sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoạt động; không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, hiểu biết lẫn nhau trong đơn vị nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và hướng tới các mục tiêu phát triển lâu dài. Đã thực hiện thành công và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2014 - 2015 đề ra như phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ; ưu tiên tuyển dụng giảng viên;thành lập Trung tâm Y khoa; đăng ký, thực hiện đề tài NCKH các cấp,  nâng cao thu nhập cho CBCCVC và đặc biệttriển khai thực hiện quyết liệt các kết luận Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN.
 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 và những năm tiếp theo:
- Phát huy những thuận lợi đồng thời khắc phục những khó khăn để tiếp tục phát triển Khoa trong thời gian đến;
- Tăng cường nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, chuyên viên cơ hữu;
- Hoàn thiện chương trình đào tạo chất lương cao ngành Y đa khoa;
- Hoàn thiện cơ cấu nhân sự các phòng, tổ, bộ môn;
- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên và học sinh, sinh viên;
- Không ngừng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, giảng viên; thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ;
- Chăm lo và cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ;
- Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các trường đại học của Đức, Pháp, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức khác để tìm các nguồn tài trợ;  
- Tích cực nâng cao chất lượng công tác Đảng, Đoàn, Công đoàn ngày càng đi lên.
- Hoàn thành các thủ tục sớm đưa Trung tâm Y khoa ĐHĐN đi vào hoạt động để làm cơ sở chăm sóc sức khỏe CBCCVC và học sinh sinh viên - ĐHĐN và làm cở sở thực hành lâm sàng trong đào tạo ngành Y Đa khoa.
- Tiếp tục hoàn thiện các yếu tố đưa Khoa Y Dược trở thành trường Đại học Y Dược – Đại học Đà Nẵng trong tương lai.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của CBCCVC của Khoa. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến các bộ phận chức năng của Khoa, sẽ được lãnh đạo Khoa chỉ đạo giải quyết. Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Đại học Đà Nẵng, Khoa sẽ có kiến nghị trình Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng nghiên cứu giải quyết kịp thời.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBCCVC Khoa Y Dược, đưa đơn vị tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới 2015 – 2016 hướng tới mục tiêu phát triển chiến lược ĐHĐN và Khoa đã đề ra. 

Hội nghị CBCCVC kêu gọi toàn thể CBVC nêu cao phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển", quyết tâm xây dựng Khoa phát triển bền vững về mọi mặt, góp phần xây dựng học hiệu của mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của ĐHĐN.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

        

 

        

 

Tin từ Khoa Y Dược, ĐHĐN - http://smp.udn.vn/