Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2015”

09/11/2015

 

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-CĐN ngày 08/10/015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015”, Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các cấp Công đoàn ĐHĐN.

 

Qua cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC-NLĐ). Đây cúng là đợt học tập, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, đưa việc thi hành pháp luật đi vào nề nếp; xây dựng đời sống văn hóa, quan hệ lao động ổn định, hài hoà, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, trường học; thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

 

Nội dung cuộc thi tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

 

Hiến pháp năm 2013; Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Luật Giáo dục đại học năm 2012 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục đại học.

 

Trọng tâm vào các nội dung:Hiến pháp năm 2013 (điều 10 Chương I: “Chế độ chính trị”; điều 61 Chương III: “Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường”); (Bộ Luật Lao động năm 2012; Chương VII: “Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi”; Chương X: “Những quy định riêng đối với lao động nữ”; Luật Công đoàn năm 2012; Chương II: “Quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn”).

 

 Luật Giáo dục đại học năm 2012 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục đại học (trọng tâm: Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH; Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên).

 

Hình thức thi:

 

Công đoàn ĐHĐN sẽ tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm online cho toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động ĐHĐN. Người tham gia dự thi truy cập vào địa chỉ trang web: http://phapluat.congdoan.udn.vn/, sau đó khai báo các thông tin:

- Công đoàn cơ sở;

- Công đoàn bộ phận;

- Họ và tên;

- Ngày tháng năm sinh.

 

Người tham gia dự thi bắt buộc trả lời 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi chỉ được lựa chọn một đáp án. Sau khi hoàn thành 15 câu hỏi, người dự thi kích vào nút “gửi” để gửi bài về cho Ban Tổ chức cuộc thi. Thời gian thi bắt đầu từ 07h00 ngày 09/11/2015 đến hết ngày 27/11/2015. Công đoàn ĐHĐN sẽ trao các giải thưởng cho Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong cuộc thi, cụ thể:

+ Giải thưởng cho Công đoàn cơ sở có tỷ lệ người dự thi đông nhất so với tổng số CBVC, người lao động của đơn vị.

+ Giải thưởng cho Công đoàn cơ sở có tỷ lệ người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi nhiều nhất.

+ Giải thưởng dành cho người dự thi trả lời đúng 15 câu hỏi sớm nhất.

 

Cũng trong dịp này, Công đoàn Đại học Đà Nẵng thành lập Đội tuyển tổ chức tập luyện tham gia dự thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam - năm 2015" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2015.

 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi: Xem tại đậy

 

Huỳnh Bọng, Công đoàn Đại học Đà Nẵng

http://www.udn.vn/