Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"

11/11/2015

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp và các trường đại học tham dự hội thảo khoa học với chủ đề: "Đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp"


Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn cho phép các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp thể hiện chính kiến, chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cùng những đánh giá khác nhau về quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở nhận thức thực trạng quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên, hội thảo sẽ cho phép các cơ sở đào tạo đề xuất mô hình và các chính sách cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục nhằm tạo môi trường và cơ chế cho phép cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên tiếp cận tốt hơn dịch vụ đào tạo chất lượng cao, cho phép cơ quan nhà nước trung ương và địa phương ban hành các chính sách phù hợp, cho phép cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động có nghĩa vụ thỏa đáng hơn đối với người được đào tạo, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nguyên.


Những nội dung chính của hội thảo:

Nội dung chính của Hội thảo xoay quanh các vấn đề về trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên trong thời gian qua; định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên trong thời gian đến và đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.


Đơn vị tổ chức hội thảo:

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum


Các đơn vị phối hợp:
- Ban chỉ đạo Tây Nguyên
- Đại học Valenciennes - Cộng hòa Pháp

Thời gian tổ chức Hội thảo:
Ngày 14 tháng 11 năm 2015

Địa điểm:
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo và đăng ký tham dự Hội thảo, vui lòng liên hệ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:
Điện thoại: 0603.919.997  hay 0985.864.143 (gặp cô Bích Vân)
Hoặc xem chi tiết tại website: http://www.kontum.udn.vn/Hoithao/

Thông báo này thay cho giấy mời.

 

Tin từ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - http://kontum.udn.vn/