Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có thêm một bài báo mới được đăng trên Tạp chí quốc tế Journal of Economic Studies (Tác giả TS. Nguyễn Trung Kiên)

24/11/2015

TS. Nguyễn Trung Kiên (Khoa Thương Mại) vừa có bài đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế Journal of Economic Studies, số 42(6), phát hành tháng 11 năm 2015.

 

Bài báo đề cập đến chủ đề: “Sự khác biệt về tiền lương của ngành chế biến, chế tạo giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ tác động của hoạt động đầu tư nước ngoài đối với phúc lợi người lao động tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trả mức lương cao hơn mức lương tương ứng mà các doanh nghiệp trong nước trả sau khi kiểm soát các nhân tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp và đặc trưng của ngành. Quan trọng hơn, mức lương trung bình của người lao động trong các liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Nhà nước là cao nhất trong ngành chế biến, chế tạo Việt Nam. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên phân tích về chủ đề này trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới kể từ năm 2000. Kết quả nghiên cứu của bài báo không chỉ đóng góp quan điểm, tiếng nói của tác giả vào diễn đàn nghiên cứu khoa học trên thế giới mà còn góp phần tích cực vào công tác giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực vươn ra quốc tế của Nhà trường trong lộ trình trở thành Trường ĐH theo định hướng nghiên cứu.

 

  

TS Nguyễn Trung Kiên

 

Link của bài báo: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JES-05-2014-0075?journalCode=jes&#.VlGchNB8iGM.facebook

 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (JES) cung cấp cho các nhà kinh tế các kết quả nghiên cứu và bình luận về phát triển kinh tế quốc tế. Các bài báo được đăng là sự cân bằng giữa lý thuyết kinh tế và ứng dụng thực tiễn ở cả tầm vi mô và cấp vĩ mô. Tạp chí đặc biệt chào đón những bài viết về các nền kinh tế mới nổi, sự phát triển của các khối thương mại trên toàn cầu.

 

Tạp chí được xếp hạng B tại Bảng xếp hạng của Hội đồng Trưởng Khoa kinh doanh Úc và hạng 1 tại Publication Forum (Phần Lan).

 

Tin từ Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - http://due.udn.vn/