Thông tin về Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) mời gọi nộp Hồ sơ quan tâm và thông báo chuỗi sự kiện trong tháng 12

25/11/2015

Trong năm 2016, IPP sẽ có hai chương trình sau:

 

1. Tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

IPP2 sẽ tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong năm 2016. Những dự án này nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo và tạo ra các dịch vụ mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng nhanh. Các dự án có thể liên quan tới phát triển vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm tăng tốc khởi nghiệp, hoặc một hình thức dịch vụ khác cho doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập.

Kêu gọi nộp hồ sơ đề xuất đối với các nhóm liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2016. Thông tin chi tiết về Kêu gọi mời nộp đề xuất từ các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

 

2. Hỗ trợ các trường Đại học/cơ sở đào tạo tạo Việt Nam phát triển Chương trình đào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và các hỗ trợ liên quan khác.

Trong năm 2016-2017, IPP hỗ trợ các cơ sở đào tạo tại Việt Nam phát triển Chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, và cung cấp các hỗ trợ liên quan khác, bao gồm cả hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp và hợp tác quốc tế. IPP dự kiến mời các bên quan tâm nộp hồ sơ đề xuất từ tháng 4 năm 2016, khi đó các thông tin chi tiết về hỗ trợ và các tiêu chí ứng tuyển sẽ được công bố. Thông tin chi tiết về Kêu gọi nộp hồ sơ quan tâm từ các trường đại học/cơ sở đào tạo phát triển Chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu về các chương trình này sẽ được tổ chức tại 4 thành phố, bao gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào đầu tháng 12 và tiếp theo là hội thảo chuyên sâu tại Đà Nẵng và Cần Thơ vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.

IPP2 trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm tới tham dự các sự kiện và nộp hồ sơ quan tâm để có thể bắt đầu hợp tác và thảo luận.

Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của IPP www.ipp.vn và thông cáo báo chí

 

Tin từ Ban Hợp tác quốc tế, ĐHĐN - http://www.udn.vn/