Thực hiện Công văn số 5293/BGDĐT-GDĐH ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Đà Nẵng công bố danh sách cập nhật, bổ sung giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc kèm theo (danh sách tính đến ngày 31/12/2015).

 

Xem danh sách tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH