Thông báo tổ chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

07/01/2016

- Thời gian: 14h ngày 13/01/2016

- Địa điểm: Phòng họp 1, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

 

Xem chi tiết tại đây

 

Đại học Đà Nẵng - http://www.udn.vn/